• blogonly

    These so called MILF soldiers are all well dressed and armed. I wonder where they get the money to buy these with no known livelihood?

    • bagi bagi

      bakit yong damit lang naitatanung mo, eh mga baril nila hindi na?, ang mga NPA hindi muna ba maitanung kung saan din galing ang kanilang mga supply?.