PANAW-LANTAW: Bag-ong tuig, Bag-ong panaad. Ni Karl M. Gaspar, CSsR

Bisan tuod og atong giatubang ang mga kahimtang nga ngilngig
Ug tungod sa atong mga dagkung problema kita nagsangkiig
Ug bisan gani ang resulta niini dili ma-drawing ang atong apapangig
Malaumon gihapon kita nga mopadayon sa atong paglawig.

Tinuod angay natong pamalandongan nga ang bag-ong kinabuhi
Mahimong matagamtan sa bag-ong tuig kung atong ipalami
Ang hulagway sa atong kahimtang nga bati ug klarong hiwi
Labina kay wala gihapo'y pag-undang ang mga panagbangi.

Busa alang sa mga kaigsoonang-Mindanawon nga buot mobarug
Sa pag-usab sa atong kahimtang, kanila ako makigduyog
Pinaagi aning mga bag-ong panaad nga maoy mopamatuod
Nga dunay lintonganay'ng padulngan bisan pa nga nag-alingogngog.

Apan kining akong mga bag-ong panaad akong ipaagi
Diha sa nagkalain-laing pundok sa atong sosyedad nga pinalabi
Kay sila unta maoy mohatag og sumbanan isip saksi
Nga ang atong gihandum nga mga kabag-ohan mahimong posible.

Alang sa mga naghupot sa gahum aron motumaw ang kalinaw
Mga naglangkob sa GRP-MILF panels – angay ilang ma-aninaw
Nga ato rang makab-ot ang kalinaw'ng-bulawan ilalom sa balangaw
Kung magpirmahanay na ug ang maong balita puede nang isangyaw.

Alang sa mga hari-anong hut-ong nga nagpaka-aron-ingon
Nga kuno ang ilang kasingkasing gapangga sa mga tabunon
Labina mga mag-uuma ug lumad nga ilang giisip nga ulipon
Palihug ipanaad nga ilang mga katungod, inyong respitohon.

Sa mga gipili aron mopadagan sa atong panggamhanan
Nagtinguha nga  kapital sa eleksyon mobalik sa ilang panudlan
Saad sab mo nga dili lang unta pangurakot ang tutukan
Kay intawon, sa kapit-os naglunang pa ang daghang ginsakpan.

Alang niadtong dunay kapasidad nga molihok alang sa kalamboan
Mga sakop sa civil society – NGOs, media, ug mga taga-simbahan
Dugang pang panaad – ug lihok – aron ang mga VMG'ng baruganan
Dili alang sa kaugalingong interes, apan alang gyod sa katawhan.

Dili ko na tas-on pa ang paglatid sa nga mga gihandum nga panaad
Kay basin didto na hinoon ko padulong sa dalan sa mga tulibagbag
Igo na nga akong nabatbat mga gihandum alang sa yuta'ng saad
Kay aning bag-ong tuig, mga damgo'g handurawan angay mapadayag!

(Ang MindaViews ang seksyon sa opinion sa MindaNews. Si Brother Karl Gaspar sa Redemptorist, manunulat sa mga libro, apil na ang "Mystic Wanderers in the Land of Perpetual Departures.")