Letter to Pope Francis from families of Ampatuan Massacre victims

Liham para kay Pope Francis  

Kaming mga asawa, anak, magulang at kapatid ng mga pinaslang sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao noong ika -23 ng Nobyembre 2009.

Ang aming mga mahal sa buhay ay kasama sa masaker kung saan 58 ang nasawi kabilang ang 32 mamahayag.

Taun-taon ay bumabalik kami rito sa lugar na ito kung saan ang dugo nila ay kumalat nang pagbabarilin sila sa utos ng mga Ampatuan. Ngunit hindi lamang sila pinagbabaril. Ibinaon ang mahigit kalahati sa kanila kasama ang mga sasakyan sa pamamagitan ng backhoe na ginamit sa paggawa ng hukay at pagpitpit sa mga sasakyan upang mas madaling mapagkasya ang mga ito at ang mga bangkay sa hukay.
Limang taon na ang nakaraan mula nang maganap ito.

Limang taon na mula nang ang mga anak namin ay nawalan ng mga tatay o nanay na dapat ay gumagabay sa kanilang paglaki.

Limang taon na mula nang ang mga asawa sa amin ay nawalan ng katuwang sa pagtataguyod ng aming tahanan.

Limang taon na nang mawalan kami ng mga kapatid na naging kalaro sa paglaki at  ngayo’y puntod na lamang na dinadalaw sa sementeryo.

Representatives of families of the victims of the Ampatuan Massacre read their letter to Pope Francis after the anniversary mass at the massacre site on Friday, November 21. MindaNews photo by Toto Lozano
Representatives of families of the victims of the Ampatuan Massacre read their letter to Pope Francis after the anniversary mass at the massacre site on Friday, November 21. MindaNews photo by Toto Lozano

Hindi po perpekto ang aming mga kamag-anak. Nakakagawa rin po sila ng mga kasalanan noong sila’y nabubuhay at nakakalimot paminsan-minsan sa mga banal na utos ng Panginoon. Subalit ang patayin sila ng ganun na lamang at ibaon ng parang mga hayop ay hindi katanggap-tanggap.

Dito sa lugar na ito kung saan umalingawngaw ang putok mula sa mga baril na kumitil sa kanilang buhay…

Dito sa lugar na ito kung saan nagsumamo silang huwag patayin…

Dito sa lugar na ito kung saan nawala ang pag-asa ng 58 pamilya…

Nagsusumamo kami sa iyo, mahal na Santo Papa, na tulungan kaming mabigyan ng hustisya.

Alam po naming hindi na maibabalik ang buhay ng aming mga mahal sa buhay. Subalit naniniwala kaming ang Diyos ay isang Diyos na may pagmamahal sa katulad naming maliliit at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili.

Bigyan nyo po kami ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang paghahanap ng katarungan.

Bigyan nyo po kami ng sapat na lakas para maitawid ang pang-araw araw na pangangailangan ng aming pamilya.

Bigyan nyo po kami ng linaw ng isip para magawa ang mga tamang desisyon.   Kami’y mga simpleng tao, wala sa kapangyarihan at walang kayamanan.

Subalit sa inyong tulong, dasal at pagpapala, umaasa kaming magkakaroon ng lakas para ipaglaban ang katarungan.

Tinitingnan namin ang inyong darating na pagdalaw sa Enero bilang isang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa mga katulad naming naghahanap ng hustisya.

Kaya dito sa lugar na ito, limang taon makaraan ang masaker, hinihiling namin na kami’y iyong ipagdasal at sa kahit anong paraang maari, bilang pinakamataas na pinuno ng Simbahang Katoliko, ay samahan kami sa paglalakbay tungo sa katarungan.

Gumagalang,

Mga asawa, anak, kapatid at magulang ng mga pinaslang na media sa Sitio Masalay, Bgy. Salman, Ampatuan, Maguindanao