TINGOG MANDAYA: Brigada Eskwela

Matud pa kini pagabuhaton pinaagi sa pagboluntaryo sa mga ginikanan sa komunidad aron makab-ot ang usa ka tumong ug kini buhaton pinaagi sa pagsulat sa porma nga gikan sa DepEd mismo.

Sa usa ka nag-ilaid nga nasud susama sa Pilipinas usa kini ka maayong lihok nga pagamugnaon sa komunidad, ginikanan, ug taga DepEd. Maayo kini tungod kay mahatagan og lugar ang mga ginikanan nga mobuhat sa ilang kontribusyon ngadto sa edukasyon sa ilang mga anak. Maayo usab nga mapangandaman daan ang lugar diin ang ilang mga anak magtuon.  Usa ka mabulukong paglihok sa mga ginikanan, magtutudlo, ug komonidad.

Ang mga mosunod nga ginaingon nga minor repairs maoang pagpintura sa atop, pagsemento sa mga agihanan, pagrepair sa leaking sa tubig, pagrepair sa mga pultahan sa CR ug sa mga kwarto, pagpuli sa mga nasirang mga ceiling, pag-ayo o pagpintura sa mga bangko ug uban pang mga furnitures, paglimpyo sa garden, pagrepair sa mga naguba nga mga bintana, mga jalousies, ug pultahan, pagpuli sa mga school signs nga nadugta o daut na, og pagbuhat sa uban pang mga gimbuhaton nga angayang buhaton.

Kini nga lihok nagapakita sa pagtinabangay aron sa pag-abot sa klase dili na kini madugay pa tungod kay nabuhat na man ang mga angayang buhaton. Dili na madugay ang pagtudlo alang sa mga kabataan.

Apan dili angayang makalimtan sa katawhan nga ang edukasyon usa ka priyoridad sa estado ug kinihanglang nga angayan gyud nga tarungon sa estado ang edukasyon sa katawhan sa iyang nasud tungod kay ang katawhan nagabayad man sa insaktong buhis. Susama, sa ubang nasud: Australia, Canada, China, Korea, Japan, Europa, ug ubp. ang edukasyon gihatagan gyud og gibug-aton ug prioridad sa budget. Ang kabataan wala gyu’y bayaran tungod libre gyud nga gihatag kini sa estado.

Susama karon nga bag-o lang nahuman ang atong eleksyon ang katawhan usa ka hagit sa mga mambabatas nga atimanon ang edukasyon ug dili pasagdan na lang ang katawhan nga mag-antus sa pagsaka sa twisyon ug magbayad pa sa uban balayronon. 

Ang Brigada Eskwela daw sama lamang sa paracetamol nga kung atong tumaron mawala ang kasakit sa atong ulo apan ang hinungdan nga nagsakit ang atong ulo kinahanglan gyud nato kining pagatambalan. Hinaut usab nga adunay konkretong resulta ang gimugnang programa sa DepEd kay basin kutob lamang kini sa picture taking. Tikdulan og gamay ang mga butang dayon papicture aron aduna lay ikapresenta ngadto sa DepEd. Hinaut nga mabuhat kini sa kinasing-kasing  ug tinud-anay dili lamang superficial kay daghan ra ba ang mahilig niana labi na nga mga principals. Ang kalambuan baya dili makuha sa pagpaka-aron ingnon kundili makuha kini sa tininud-anay nga pagbuhat lalom sa kasing-kasing ug dulot sa bukog. (Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers.)