TINGOG MANDAYA: Gahum

Ang usa ka batikang manunulat sa usa ka libro sa Gahum nga si Franklin Watts nagaingon, “nga ang gahum usa ka pinakapangandoy nga maangkon nga butang, tungod kay ang gahum usa kini ka abilidad nga makaphuman ka sa usa ka gusto nimong mahuman, o aron makab-ot nimo ang usa ka tumong.”

Adunay nagkalain-lain klase sa gahum, aduna kitay ginaingon nga gahum sa posisyon, kaugalingong gahum, awtokratikong gahum-nga diin kasagarang gigamit sa mga military, gahum tungod kay gideliga ka sa naa sa hataas nga posisyon, “associative power”, gahum tungod kay aduna kay abilidad, gahum tungod kay aduna kay kontrol sa bahandi, gahum sa pakig-alyansa, gahum tungod kay aduna kay karisma, “reward power”, pangpropesyonal nga gahum, ug ang “availability power”.

Niining mga nabutyag nga klase sa gahum daghan gyud ang gusting mosakmit niini. Sa ako na nga gikaingon lantawa ug obserbahi ang imong palibot ilabina karon panahon sa eleksyon tungod kay ang mga hakog sa gahum nagpinusilay o nagpinatyanay, ug nagdinautay. Dili nato matago, makaulaw nga sitwasyon sa atong nasud. Buhaton nila ang tanan sama sa vote buying, paghatag kung bisan unsa kambyo sa boto. Hugaw nga hulagway ang ilang gipakita sa tibuok kalibutan, apan walay usa sa ilaha nga andam nga moatras, tungod kay sila ang mga taong ginaingon nato nga power hunger o power driven. Gamiton ang tanang hugaw nga pamaagi aron makabaton sa gahum.

Dako gyud ang akong kahibulong nganong ingon niini ang pagpakigbisog sa kasagarang politko aron lang makabaton sa gahum. Unya ra ba kung anaa na sila sa gahum dili kini nila gamiton sa minaayong buhat. Gamiton nila kini aron mas maprotektahan nila ang ilang kaugalingong interest, ug mas mapadaghan nila ang ilang mga bahandi.

Ang katawhan dako ang paglaum nga kong moboto sila sa usa ka politiko mahaw-as na sila sa kalisod. Matabangan ang kakabus, ug makapuyo sa usa ka hamugaway nga kahimtang ug malinawong katilingban. Apan dili kini tinuood, kay ang kasagarang politiko kung nabutang na sa posisyon makalimot sa katawhan nga ila untang angayang serbisyuhan ug pakitaan sa maayong paggamit sa gahum.

Alang usab sa katawhan ayaw mo pagtanga-tanga, ilha ninyo ang kandidatong maayo plataporma ug bug-os nga moserbisyo sa katawhan, ayaw kamo pagpadala sa kwarta o bisan unsa ang ang atong buto makapausab kini sa atong kahimtang.