TINGOG MANDAYA: Inahan

Niining bulan nga gipasidunggan ang mga inahan, mulugmaw sa akong mga mata ang mga luha, tungod kay ako man mahanduraw ang mga adlaw nga diin ako ug ang akong inahan nanag-uban. Mga mabulukong adlaw, nga kansa nahipatik sa akong handurawan, diin among gisaluhan ang mga luha ug mga talidhay. Mga adlaw nga diin iya akong giumol gikan pa sa hingkod nga panghuna-huna hangtud nga nahimong usa ka reponsableng tao sa katilingban. Mga adlaw nga diin puno sa kalipay taliwala sa kapit-os ug kawad-on sa kinabuhi. Mga adlaw nga diin makita nako ang bug-os nga kahimaya kung madungog sa akong inahan nga usa diay ako sa mga estudyanteng gipasidunggan sa eskwelahan.  Mga adlaw nga diin magbalik-balik sa akong alipatakan ang mga gitudlo sa akong inahan,ug usahay, ang kapit-os sa kinabuhi simple lamang tungod kay anaa man ang akong inahan. Mga adlaw nga diin aduna akoy problema apan mamahimo kining gaan daw sama sa gapas tungod kay anaa man ang akong mama nga diin mopagaan niini.

Daghan kanato ang mobati og samang kalipay kung sa panahon nga lugmok kita anaa ang atong inahan. Anaa sila kanunay andam nga mosalo kung ang usa ka anak nakaangkon sa kapakyasan.

Niining adlaw sa atong inahan angayan gayud natong pasalamatan ang atong inahan. Matud pa, bisan pilo-pilo man sa kapila ka pilo ang atong kinabuhi dili gyud kita makabayad sa atong inahan. Sila ang nagmatuto kanato gikan pa sa ilang sabakan hangtud nga gihimugso kita dinhi niining kalibutan. Pagkahimugso nato ang atong inahan ang magtukaw aron lamang mapakaon, mailisan sa lampin nga basa, ug aron kita makatulog paghinanok kaayo. Hangtud nga nakamatngon kita sa buot anaa lang gihapon ang atong inahan, ug hangtud nga nakakuha kita og usa ka kurso anaa kanunay ang atong inahan. Bisan pa man sa panahon nga aduna na kitay pamilya ug miabot ang unos sa atong kinabuhi  adto gihapon kita modangop sa atong inahan. Ug makita nato nga ang atong inahan wala gyuy pagreklamo bisan pa man sa kahasol nga atong gidungang kaniya.

Bisan pa man og mipanaw na ang akong inahan niadtong holy week apan dako ang akong pagpasalamat kaniya tungod kay dili ako mamahimong responsableng tao kung dili pa tungod kaniya.

Alang sa uban nga aduna pay inahan, himuang mabulukon ang mga adlaw sa inyong panag-uban tungod kay sila ang usa ka bililhong gasa kanato. Salamat mga nanay ug malipayong adlaw diha kaninyo! Kamo ang bahandi nga walay pagkupas!

(Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca, 37, bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers.)