TINGOG MANDAYA: Superwoman si Ma?am ug Superman si Sir

Kahimtang nga daw sama sa pelikula diin ang mga actor mao ang mga kandidato, pagkatapos sa shooting adunay “awards night” diin hukman sa katawhan isip juror kung kinsa ang mga nindot nga pelikula. Apan si kinsa man mga taong ginaingon natong “behind the camera”? Ang mga tawong maoy nagalihuk aron makamugna og mas nindot nga salida.

Hay sila kadtong mga tawong pagkatapos sa eleksyon nakalimtan na sa mga politiko. Sila ang magtutudlo. Ang mga magtutudlo hanas sa bisan unsang butang. Maeskwelahan o maeleksyon man. Basi sa kasaysayan sa eleksyon sa Pilipinas ang mga magtutudlo ang mga numero unong nagalihok aron mas mapahuman, mapadali, mapahapsay, og usa ka limpyo nga eleksyon. Superwoman/superman diay sila no?

Ang mga magtutudlo gamhanan diay tungod kay magampanan man diay niya ang daghang papel. Sila usab kadtong mga matinud-anon, bisan pa man gani nga kung atong ikumpara ang tanang trabahante sa gobyerno ang mga magtutudlo man ang pinakatrabahuso, matulog og dugay sa gabii aron humanon ang mga butang kabahin sa iyang leksyon ug momata sayo sa kadlawon kay maghimo og lesson plan. Si ma’am/sir ang mga nag-umol sa mga kabataan aron mamahimong usa ka responsableng tao sa katilingban ug aron mamahimong asset sa atong nasud. Grabe ang iyang papel gani adunay mga gimbuhaton sa uban ahensya sa gobyerno nga ipasa pa intawon ngadto sa mga magtutudlo kay nakita nila ang pagkamatinud-anon niini.

Sa dihang…ang kasamtangan pang-ekonomikanhong aspeto sa mga magtutudlo ang atong tuki-tukion makita nato nga sila kadtong adunay mga gagmayng sweldo, ug kini mapamatud-an sa ilang pay slip diin nahipatik ang listahan sa mga utang o loans. Gani sila kadtong ginaingon nga lon don lon ditto ug ang wala na lang niya nagamit ang forlon. Pit-os ang sweldo gani wala ra kini sa sweldo sa janitor sa GSIS. Gani bisan maglisud-lisud man sa laing nasud apan andam kini nga mosugakod sa pag-abroad o paglangyaw aron lamang makakita og mas “greener pasture” kay pait lagi diri sa Pinas.

Sa panahon sa eleksyon sila kadtong naningkamot aron maspadali ang resulta. Bisperas pa gani sa eleksyon momata na sila sa sayong kabuntagon aron makuha na nila ang mga parapernalyas. Sa aktong eleksyon dili pa mosanag ang adlaw pagasugdan na nila ang ilang gimbuhaton kalambigit sa eleksyon. Sa tukmang higayon ilang pagasugdan ang eleksyon. Tapos sa tibuok kagabhion ila gyud humanon ang ilang gimbuhaton bisan pa man sa ilang katulugon. Kwarenta otso oras nagatrabaho ang mga magtutudlo hangtud nga mahatud lamang nila ang mga balota ngadto sa comelec. Gani sa mga kuyaw nga lugar ang mga magtutudlo andam nga motaan sa ilang kinabuhi aron lamang dili mailog ang mga baloto sa tikasan.

Apan kinsa man ang nakakita sa kahimtang sa atong mga bayani sa eleksyon. Aduna bay mga mananaog sa eleksyon nga nagapasalamat ngadto kanila ug mihimo man lang og mga balaod nga makaayo kanila? Sa syudad sa Dabaw aduna bay mga politiko nga nakahinumdum ug nakigbisog aron ibalik sa mga magtutudlo ang ilang monthly allowance gikan sa lokal nga panggamhanan? Sila nagserbisyo sa katawhan sa syudad sa Davao.  Apan dapat hinumduman sa bisan kinsang mga kandidato labi na ang Mayor sa syudad nga unta hunahunaon ang kaayuhan sa mga magtutudlo. Hagit kini alang kaninyo, nga dapat gyud inyong mapahalipayan ang mga magtutudlo sa usa ka dakong gimbuhaton nga inyong gisalig kanila panahon sa eleksyon. Paglingkod ninyo sa posisyon hunahunaa ang mga tawong nagtukaw ug mihatag sa maayong serbisyo sa panahon sa eleksyon kay si ma’am ug si sir bug-os kana nga migahin sa serbisyong kuntudo-tudo.

(Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers.)