TINGOG MANDAYA: Pahinungod sa mga Tatay

Kasagaran sa mga amahan nangandoy gyud kini nga mamaayo ug mahamugaway ang kaugmaon sa ilang mga anak. Gani puno kini sila sa paningkamot, paningkamot nga makatrabaho og maanindot ug desenteng trabaho o panginabuhi. Usahay dili mahulagway ang ilang mga paningkamut ug usahay mag-ipon intawon ang luha, singot, ug dugo aron lamang mahatag sa anak ang mga pangandoy.

Ako mapasigarbuhon gyud sa akong mga nailhan nga mga amahan.Usa na niini ang akong tatay, bisan pa man tuod nga siya usa ka mag-uuma apan nabuhi ug napadaku gyud niya ang onse niya ka mga anak.

Si tatay usa ka trabahuso nga amahan, gani ako man gyud nasaksihan ang iyang mga paningkamut. Momata siya pagsayo aron motugway sa kabaw. Seguruhon gyud sa akong tatay nga nakakaon ang kabaw tungod kay mao kini ang lig-on nga nagatabang kaniya. Si tatay wala gyuy panahon nga giusikan puno siya sa kabaskog diin ang iyang enerhiya wala gyud niya giusik-usikan sa mga butang nga walay bili sama sa pag-inom, sigarilyo, o sugal.

Gipadako mi niya sa tul-id nga dalan. Si tatay mahadlukon sa Ginoo, matinabangon sa mga nanginahanglan, siya usab ang usa ka maisog nga amahan diin andam kanunay nga mokonpronta sa problema sa walay kukahadlok. Usa ka gimbuhaton nga diin angayan si tatay hatagan og Posthumous Award mao ang iyang pagkamananabang. Bisan tuod sa iyang pagkalalaki apan siya ang gipangita sa mga bana kung manganak na ang ilang asawa tungod kay maayo siya nga mananabang. Bisan pa man sa naglawod-lawod nga kabukiran iya kining pagabaktason ug si tatay andam nga mohatag sa iyang pagserbisyo bisan walay bayad aron lamang maluwas ang mga inahan nga kansang kinabuhi nag-ungaw sa kamatayon diha sa ilang pagpanganak.

Sa laing bahin, aduna usay mga amahan nga diin andam misugal sa ilang kinabuhi aron lamang makaserbisyo sa pangkinatibuk-an ug sa ilang nasud nga gimahal. Usa ka buhing ehemplo ang akong nailhan nga amahan, diin dugay na nga iyang nabiyaan ang iyang mga anak tungod kay mas gipalabi pa niya ang pagserbisyo sa iyang nasud. Bisan pa man nga gikambyo kini sa iyang kalipay apan wala kini niya igbali tungod kay ang pagpangga sa nasud ang una niyang giatiman. Kapait sa pagkalayo sa iyang pamilya ang iyang nahiaguman apan matud pa niya dili kini makapukan sa iyang gituuhan diha sa pagpalingkawas sa habagang nagalisod nga katawhan.

Niining adlaw nga diin gisaulog nato ang adlaw sa atong amahan malipayon akong mobalik lantaw sa mga adlaw nga diin nagauban kami sa akong pinalanggang amahan. Mapasegarbuhon usab ako sa usa ka amahan nga mas gipalabi ang pag-alagad sa katawhan ug sa nasud.

Salamat kaninyo mga tatay tungod kay usa kamo ka modelong amahan. Angayang kamong hatagan ug bug-at nga bili. Mapasegarbuhon kami kaninyo! (Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers.)

Comments

comments