TINGOG MANDAYA: Reaksyon sa Broadband Program

Adunay nanagsagol nga reraksyon diri kanako isip magtutudlo ug isip usa ka tawo nga hangol usab nga molangoy sa kabag-uhan sa teknolohiya. Una, malipayon ko tungod kay bisan diay ang mga eskwelahan sa baryo makabaton na og broadband kanang paspas nga linya sa internet. Ikaduha, dili nako masabtan ang akong kaugalingon tungod kay nasayod ko sa tinuod nga kahimtang sa mga tulunghaan ilabina sa pampublikong tulunghaan diin ako nagatudlo.

Mihunong, naghuna-huna ko og lalom sa makadiyot, ug nanghupaw tungod kay dili nako mahuna-huna kung iunsa pagkab-ot ni Jesli Lapus sa maong panghuna-huna o ideya. Ah seguro tungod kay ang iyang mga nadawat usa ka screened reports o window dressing na nahimong buta siya bisan pa man sa kadako og buka sa iyang mata. Kasagaran man gud nga anaa sa hataas nga ang-ang sa DepEd wala gi-train sa pagsulti sa tinuod. Hinumdumi ha mao ni ang Departamento nga nagatrain sa mga bata sa values of honesty. Intawon sa sa sekretarya nga dili pud motuki walay pud intwoy klarong datus.

Mouyon ko sa giingon ni Jun nga kung anaa lamang si Jesli dilikadesa unta monaog siya sa iyang pwesto aron mamanmanan niya ang milyones nga proyekto. Ingon ani man gud, wala siya kahibalo nga ang batakang problema diay sa mga tulunghaan mao ang kakulang sa mga libro nga gain ang mga librong giapo-apod sa mga magtutuon dili pa nakaangkla sa bag-ong kurikulum kadto bang Restructured Basic Curriculum – RBEC, kakulangan sa mga sulod-tulunghaan, kakulangan sa mga magtutudlo (adunay 1-60 nga ratio tali sa mga magtutudlo ug magtutuon), walay Science Room, walay audio-visual room, ug walay library.

Mao kini ang kongkretong hulagaway sa atong mga pampublikong tulunghaan. Karon nganong dili man kini ang hatagan og sulosyon? Ngano man gyud nga mobuhat pa man og laing programa nga dako pa man ang problema sa pagpalambo sa mga tulunghaan?

Gani, kung atong sutaon, adunay mga tulunghaan nga diin wala pa intawon nakabaton sa ginaingon nga computer. Alang sa sekretaryo sa Edukasyon kinahanglan nga imo unang tan-awon ang batakang panginahanglan sa mga tulunghaan. Hatagi una og kongkretong solusyon ang mga batakang problema. Ayaw usab pagtuo sa mga window dressing nga mga reports kay hasler ra ba kaayo ang mga administrators o superindents niana. Paningkamuti nga makuha nimo ang tinuod nga kahimtang sa mga tulunghaan. Pwede gain mo-hire ka og laing tawo aron masuta nimo ang tinuod nga kahimtang aron diha ka manukad sa imong mga programa. Kung tinuod gyud ang imong pagpanerbisyo, hatagi una og solusyon ang kasamtangang problema nga gisagubang sa mga tulunghaan.

Kini usa ka hagit diha kanimo ug kung kini imong mabuhat segurado ko nga mosunod ang kalambuan nga diin matagamtaman kini sa pangkinatibuk-an. Dili pa gikinahanglan sa mga magtutuon ang broadband. (Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers.)

Comments

comments