TINGOG MANDAYA: Election Allowance. Ni Jelieta E. Mariveles-Ruca

Sa dili pa ipatigayon ang eleksyon, adunay mahitabong briefing sa mga taga COMELEC ngadto sa tanang moserbisyo. Himuon kini sa matag distrito sa eskwelahan. Dinhi, usab niining yugtua nga isulti sa mga taga COMELEC kung pila ang kwarta nga madawat sa matag tawo nga moserbisyo niining panahuna. Dinhi pud nila paminawon ang mga mga mulo sa mga tawong nagaserbisyo sa eleksyon.

Niadtong Oktubre 29, 2007 nahimo ang barangay ug SK eleksyon. Sa distrito sa Talomo gianunsyo sa taga-batbat sa COMLEC  nga  ang matag-usa nga moserbisyo sa eleksyon makadawat ug P2,000, aduna usay P300 nga transportation Allowance, plus kung aduna kay SK, adunay additional nga P500. Matud pa sa taga COMELEC nga ihatag daw ang P300 una pa ang eleksyon. Kay aron magamit na sa mga nagserbisyo.

Miabot na lang ang eleksyon, apan wala pa gyud mahatag ang transportation allowance. Nahuman ang eleksyon, ug miabot ang November 15, mao pay pag-release sa allowance sa eleksyon. Ang gihatag lamang mao P1,500 kay wala gyud daw kwarta ang COMELEC. Aduna pa gyuy hugon-hugon nga mao ra gyud daw ni ihatag sa taga COMELEC tungod kay wala'y kwarta.

Dako ang akong kahibulong, tungod kay kung ang katarungan sa taga COMELEC nga walay kwarta dakung bakak. Bakak! tungod kay makita nato nga aduna man gani mga kwarta nga gipang-apud-apud sa matag kongresista dinha sa Kongreso. Di ba nasaksihan man gyud nato ang pagbulgar ni Governador Panilio sa kwartang sinubre nga gihatag kaniya nga wala miagi og usa ka legal disbursment?

Ang mga maestra ug ang uban nga miserbisyo sa eleksyon kinasingkasing nga mihatag sa ilang serbisyo. Sayo pa lang sa bisperas sa eleksyon ang mga magtutudlo inubanan sa ilang mga poll clerk ug third member kadlawon pa lang naglinya na lugar nga kuhaon ang ballot box. Mga senaryo nga masaksihan sa matag-usa. Sa aktwal sa eleksyon kini sila alas 3 pa nangmata na aron makaabot sa matag presento nga sayo. Byente kwatro oras miserbisyo nga walay pagbalibad. Pagkahuman sa eleksyon nagdahum ang mga magtutudlo, poll clerk, ug third member nga magamit na nila ang kwartang gisaad sa ila. Apan miabot pa og 15 ka adlaw una pa nigawas. Ngano kaha? Tungod ba kini kay aduna mga tawo nga gusto pa moginansya niini?

Matud pa sa COMELEC dugay ra nila girelease ang maong salapi. Apan nganong subidahon man kaayo ang pagkuha niini? Ang mga nagserbisyo sa eleksyon daw sama ng misalom pa sa halalom nga sapa aron lamang magunitan ang kaayuhan. Tinuod ba kaha nga ang kapakanan sa mga nagserbisyo ipadaplin una, aron lamang mauna ang kapakanan sa mga tawong gusto pa moginansya niining kwartaha?

COMELEC tarunga ninyo ang inyong gipanaad. Ihatag ninyo ang inyong gipanaad kay mahimon unya mong bakakon! (Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers.)

Comments

comments