TINGOG MANDAYA: Pagkatulog sulod sa trabahuan. Ni Jelieta E. Mariveles-Ruca

Matud pa sa mga pagtulun-an adunay mga tumong.

Una na niini ang gitawag natong pagpaayo sa atong mga gibati. Kini gipamatud-an sa mga pagtuon nga gilunsad ni Gumustekin ug mga kauban. Gani matud pa nila nga usa kini ka pamaagi nga kung aduna kay samad dali lang ang pagkaayo niinin tungod kay mabalik man ang imong mga polymorphonuclear leucocytes – usa ka tipo sa white blood, immunoglobulin usa ka antibody, ug fibroblasts ang cell nga nakatabang sa pagmintinar sa tisyu nga maoy modula sa importanteng papil sa pag-ayo sa samad. Makapalig-on usab kini sa atong immune system. Kini gisuportahan ni Zager, Andersen, Ruiz, ug Tufik sa ilang gilunsad nga pagtuon.

Ikaduha niini mao ang ginaingongon Anabolic o Catabolic cycle, – ang pagkatulog makatabang sa pagproseso og pagpabag-o sa imyuno sa organismo, nerbos, ug skeletal system.

Ikatulo niini mao ang Ontogenesis – ang pagkatulog makatabang sa pag-umol sa maayong ugali. ug makaayo sa brain mass. Gisuportahan kini ni Mirmiran sa iyang pagtuon.

Ikaupat niini mao ang pagtabang sa pag-aktibo sa memorya. Matud pa sa gimugna nga pagtuon nila ni Turner, Drummond, Salamat, ug Brown maayo gyud nga adunay igo-igong katulog ang matag tawo aron maayo ang iyang paghatag sa desisyon, sa mga rason, ug panghunahuna.

Ikaunom niini mao ang preserbasyon ug protection ngadto sa indibidual. Ang tawo matud pa dili gikinahanglan nga magtukaw 24 oras, dili usab niya gikinahanglan nga mangita og pagkaon sulod sa 24 oras.

Apan unsa man gyud ang pagkatulog sulod sa trabahuan? Maayo ba nga matulog sa sulod mismo sa trabahuan?

Ang mga taga North Amerrika nagakonsidera ang pagkatulog sa sulod sa trabahuan o siyesta usa ka timailhan sa katapulan. Apan lahi ang panglantaw sa kultura sa mga taga Europe. Halimbawa sa Mexico ug sa Greece nakinaiya gyud nga mosira ang mga establesemento sa tunga-tunga sa adlaw alas 12 ug kada alas 4 sa hapon.  Gitugutan ang tanang empleyado nga magsiyesta sa 15-30 ka minuto. Nagatuo sila nga ang paghatag niini nga kahigayunan ngadto sa mge trabahante makapabaskog, makapaalerto, makahatag kalipay kanila sa ilang gimbuhaton, ug mas produktibo sila.

Matud pa sa bag-ong gilunsad ng pagtuon sa National Sleep Foundation in Washington. Adunay 40 % nga nagaingon nga gikapoy sila nga diin nahimo kining babag sa ilang gimbuhaton. Matud pa usab sa usa ka magtutuon sa pagkatulog nga mao si  William Anthony , usa ka propesor sa psychology sa Boston University, nagaingon nga ang kakulang sa pagkatulog maoy kasagarang hinungdan sa mga aksidente. Ang pagkaproduktibo mao gyuy nahimong lig-on basihanan nga ang mga empleyado kinahanglan adunay pahulay. Kung ang empleyado nagparok-parok na sa iyang ulo tungod kay katulogon na nahimo nga dili na siya produktibo.

Adunay mga ehemplo sa mga establesemento nga nagatugot gyud sa ilang mga empleyado sa pagpahulay.Usa niini ang Metropolitan Transit Authority nga nagadagan sa subway sa New York. Nagakonsidera sila sa gahum sa naps o pagpakatulog sa pipila ka minuto. Adunay mga pipila ka mga kompanya nga apil na gyud sa ilang polisiya ang paghatag og "naps" sa ilang mga trabahante.

Kung ang matag kompanya mohatag niining kahigayunan sa ilang mga empleyado segurado nga adunay mas maayong produksyon nga mahitabo. (Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers.)

Comments

comments