TINGOG MANDAYA: Gradwado Bersus Trabaho. Ni Jelieta E. Mariveles-Ruca

Apan unsa man ang gitanyag sa katilingban kanila? Aduna ba silay klarong kapaingnan? Aduna bay kaseguruhan nga ang ilang gieskwelahang kurso makahatag ba gyud kini og pag-angat sa ilang kahimtang? Dili kaha magpabilin nga ngitngit pa sa alketran ang ilang kaugmaon?

Sa Pilipinas diin adunay kapin kagatosan ka mga eskwelahan pribado man ug publiko mopagradwar usab kini sa libuang mga estudyante sa nagkalain-laing kurso sama sa nursing, sa komersyo, sa edukasyon, pagkaabogado, ug uban pa. Apan pila man sa mga nigradwar ang nakasulod mismo sa ilang nahuman nga kurso? Kana bang ang migradwar sa pagkamaestra o maestro makasulod pagkamaestra o maestro usab dili
mamahimong sales girl o sales boy. Kana ang dili nato matawag og misfit.

Matud pa sa National Statistics Office nga mitaas na gyud ang populasyon sa adunay mga trabaho. Dugang pa daghan na gyud kuno ang adunay mga trabaho. Apan sa kamaturan dili kini mabati sa katawhang Pilipino. Ngano man, unsa man diay ang batayan sa NSO sa iyang pagsulti niini? Diay kay ilang ginaihap ang tawo nga mi-extra lang og usa ka oras sa trabahoan, gikonsidera na kini nila og adunay trabaho.
Tataw og klaro nga dili kini haum nga dipinasyon sa pagtrabaho ang ilang gihatag nga dipinasyon. Tungod kay ang usa ka oras nga pag-extra sa trabahoan wala kini klarong kita.

Karon nga daghan ang mogradwar sa atong mga tulunghaan ug klaro usab nga wala kini silay kasudlan. Masisi ba nato ang atong tulunghaan? Sa dili balanse nga gradwado ngadto sa trabaho aduna bay pagkulang sa atong ginaingon nga career orientation? Kana bang paggiya sa tulunghaan kung unsa dapat ang kuhaon sa mga kabataan nga kurso aron mapaneguro nga sa iyang pagradwar aduna siyay kapaingnan. O anagayan natong sisihon ang atong panggamhanan tungod sa kawalay pagkamalungtarong ug sustainability sa iyang mga programa aron ang mga
bag-ong migradwar adunay klaro nga kapaingnan? (Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles-Ruca bag-o lang migradwar sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers).

Comments

comments