TINGOG MANDAYA. Easter Sunday. Ni Jelieta E. Mariveles

Sa pagsaulog niini aduna kitay ginaingon nga SUGAT. Niadtong bata pa ako akong mahinumduman ang akong mga ginikanan nga gihimo nilang obligasyon ang pag-adto gyud sa simbahan sa halos sa tanang adlaw sa Semana Santa ilabina ang adlaw sa Pagbanhaw.  Sa sayong kadlawon momata gyud ming tanan aron moadto sa simbahan aron mosugat dako ang akong kaikag niadtong mga tungura sa pagtambong sa sugat tungod kay gusto ko motan-aw sa anghel nga mokanta.  

Ang uban usab nga moselebrar niining sugat o pista sa pagkabanhaw ilang gipakita kini pinaagi sa easter egg hunting. Ang uban mag-alay sa daghang bulak ug ang uban mokanta sa mga talagsaong mga kanta.

Kung atong mahinumduman sa Good Friday o Byernes Santo si Hesu Kristo gilansang sa krus, ang iyang lawas gikuha sa krus tapos gilubong kini sa langub.  

Ang lubong gibantayan kini ug aduna pa kini mga dagkong bato nga gibutang sa baba sa langub aron wala gyuy makakawat sa lawas ni Hesus.  

Pagka Dominggo adunay pipila ka mga babaye ang nibisita sa langub apan sa ilang nasaksihan ang dagkung bato nairog kini ug ang lungon wala nay sulod.

Ug niadtong mga tungura usab nakita si Hesus ug sa mga nilabay nga mga adlaw ug ang iyang mga sumusunod nagatuo nga si Hesus gikuha ngadto sa mga patay.  

Tungod kay ang Pilipinas usa ka Katolikong Nasud matagamtaman gyud nimo ang dako nga pagselebrar niining Pista sa Pagkabanhaw.  

Apan diha sa atong pagsaulog atong hinumduman ang tanang maayong binuhatan ni Hesus aron ang atong penetensya ug ang pagsaulog niining Easter Sunday dili lamang mamahiong kawang.  

Mas mahimong bililhon ang tanan natong pagtuo kung ang atong pagtuo ubanan kini sa lihok. (Ang MindaViews ang seksyon sa opinyon sa MindaNews. Si Jelieta E. Mariveles  nagtapos sa iyang PhD sa University of Southeastern Philippines. Aktibo siya sa Gabriela ug sa Alliance for Concerned Teachers.)