DUTERTE TRANSCRIPTS: Birthday celeb of Rep. Nograles. 02 Sept. 2017

(Note from MindaNews: This is the official transcript of President Rodrigo Duterte’s speech, released by the Presidential News Desk of the Presidential Communications Office. Translation also provided by the PND)

Presidential Communications Office
Presidential News Desk

SPEECH
OF
PRESIDENT RODRIGO ROA DUTERTE
DURING HIS ATTENDANCE TO THE
41st BIRTHDAY CELEBRATION OF
CONGRESSMAN KARLO ALEXIE “KAKA” NOGRALES
[Delivered at Mergrande Beach Resort, Bago Aplaya, Davao City | 02 September 2017]

Pulis ni. Naay gipabasa sa ako, og ako na lang basahon kay pulis gud. [laughter]

(TRANSLATION: This is from a police man. I was asked to read something, and I will read it because of course, it’s from the police. [laughter])

I wish my nephew — pag-umangkon ko man ni si Karlo Bendigo Nograles — a happy birthday [applause] Daghang salamat ha, sa imong tabang kanako sa niaging mga panahuna.

(TRANSLATION: I wish my nephew — Karlo Bendigo Nograles is my nephew — a happy birthday [applause] Thank you for helping me for these past times.)

May this celebration be marked with more blessings and joy. I am grateful to you for inviting me here today. It gladdens my heart to know that you consider me an important part of your personal and political life.

Karlo’s strong public advocacies go beyond the interests of the people of Davao City.

His proactive legislative work in promoting the welfare of the youth and the workers is making significant impact in the entire country.

With the work you have done for us, you have my admiration and respect.

I know that you deserve all the happiness and love, especially from your supporters, friends and family.

I hope you stay by my side as we serve the country and work to make lasting and meaningful changes in the Philippines.

Again, I wish you, Karlo, a happy birthday, ang imong pamilya, asawa. May God continue to bless you, both of you, with good health and success.

Human na ang sa pulis. [laughter] Nag inato na to. Congresswoman Imee Marcos, Congressman Nograles, the father, and the son, and the Holy Spirit [laughter] Kumpletuhon tanan ang — nalipay kog dako nga makauban nako mo sa okasyon sa birthday sa tao.

(TRANSLATION: We’re done with the police now [laughter] he’s probably sulking alone)

It only comes every year, once. Unya maayo na na nga makapasalamat pud ka sa taong imong mapag-utangan ng loob for what we are here. Kay ang iyang gigikanan og ako gikan sa Danao, and actually ako’y… ako ra ang first mayor nga Bisaya diri nga gisugakod sa pulitika.

(TRANSLATION: It’s good that one can have this chance to thank the people whom you owe debts of gratitude to for what we are here. Because his roots and mine… I came from Danao and actually I’m… I’m the first bisaya Mayor here who got to enter into politics.)

Then ako ra puy… bisita unya mo sa Malacañan, kamo tanan imbitado [crowd cheers] Di lang ta mag-dungan kay gamay ra man ang Malacañan, tuo man mo.

(TRANSLATION: Then  I’m the only one who… come pay a visit to Malacañan, all of you here are invited [crowd cheers]  But let’s not all go together at once because Malacañan is actually small, don’t believe in the hype.)

Di man gyud na Palace, sa tinuod lang. Maayo lang pagka-varnish (varnish) ang salog — Does not resemble any… Mas gwapo pa ang balay ni Mayor Mabilog… [laughter] Palasyo. Droga man na. Asa man siya’g kwarta? Ang iyang negosyo?

(TRANSLATION: It’s not really a Palace, honestly. It was just varnished well and the floors — Does not resemble any… Mayor Mabilog’s house is more grandiose, a palace. It was because of drugs. Where else would he get the money from, his business?)

So I hope NBI, i-lifestyle check nimo na. Ako, on my part, simple kaayo akong kampanya, even during the debates, nauuna akong matapos. Bakit? Simple lang ang plataporma, sabi ko, “Hintuin ko ang korapsyon sa gobyerno.”

(TRANSLATION: So I hope NBI, make sure you run lifestyle checks. As for me, on my part, my campaign was very simple. Even during the debates, I’d be the first to finish. Why? Because my platform was very simple. All Is aid was, “I’ll stop corruption in the government.”)

At sabi ko, hintuin ko ang droga kung kaya ng panahon, pati kaya ng katawan ko. And third is that I would improve the peace and order of the country so that the economy can expand.

Ni-prangka ko daan na dili kaayo ko kamao’g economics. But I am a trial lawyer. Og mangutana gud mo’g unsa’y akong expertise, I’ve been a fiscal, a trial and fiscal for almost 8 years. Diha, og musukol mo nako, diha ko makapanghambog na may lamang ko. Pero kanang economics, ingna ko, ihatag ko na lang na sa mga bright nako nga mga kababata.

(TRANSLATION: I was very frank when I admitted that I’m not very good at economics, but I am a trial lawyer. If you’ll ask me what’s my expertise, I’ve been a fiscal for almost 8 years. There, if you’d really stand up against me on that field, I can really brag about my skills there. But when it comes to economics, just tell me and I’ll give that to my smarter childhood friends.)

Pareha ni Dominguez, taga Davao. So ako siyang gikuha. Kindergarten pa mi ana kutob sa college na lang, niadto na lang na’g Columbia University. Mao gyud ni among valedictorian.

(TRANSLATION: Just like Dominguez who hails from Davao, so I hired him. We’ve been together since kindergarten until college, even until he went to Columbia University. He’s our valedictorian.)

So now, tiguwang na mi duha, kapareho man nako’g edad. Ana ko sa iya, “Tabangi ko ninyo diri.” Maayo gani kay naa pud siya’y Karlo. And napwesto pud namo diha sa critical na finance commitee.

(TRANSLATION: But now we’re both getting old, we’re about the same age. I told him, “Help me here.” It’s a good thing that he also has Karlo and we were able to place him in the critical finance committee.)

But kani sa gobyerno ba, akong ikasaad, mao ra ni: Giingnan ta mo, masabit ko basi’g piso, o usa ka libo lang, ug kanang akong anak, si Paolo, basta di lang basura, tinuod lang, dili nang gikan kay Trillanes. Eh kay Trillanes, wala pa’y election, gidawit na man mi tanan. Hasta na si Paolo, ako, may 200 million daw ko.

(TRANSLATION: But here in the government, there’s one thing that I can say. If I could be charged with corruption of even just one single peso or even one thousand pesos, including my children, Paolo… as long as it’s not dirt, as long as it’s true, not the accusations coming from Trillanes. Trillanes has accused us all even before elections, even Paolo. And I, I had 200 million according to him.)

Pero karong Presidente na ko, giingnan nako, “I authorize anybody. Pasagdan ta mo, bilang Presidente, kalkala tanan ninyong bangko, tanang Rural Bank sa Jolo, kutob Batanes.” Makakita mo ana, munaog ko sa akong pwesto nako.

(TRANSLATION: But now that I’m President, I said, “I authorize anybody. I’ll let you all check all the banks, Rural Banks from Jolo to Batanes. If you see [corruption], I’ll step down.)

Basta naay corruption gikang Inday, kay Pulong, o kay Sebastian, masabit gani na sa corruption, manaog ko sa pwesto. Mao na’y ako ikagarantiya ninyo. And until now, mao ra nga giingon nila na “mao na,” “mao na,” “ingon ni kuan.”

(TRANSLATION: If there’s a corruption from Inday, Pulong, or Sebasstian, if they’d get snagged on issues of corruption, I’ll step down. That’s what I can guarantee you. And until now, they’d keep on saying “That’s what you get” “According to someone”)

Kanang akong anak, son-in-law, bana aning Inday, maayo kay naay mga abogado, kanang mangita gyud mi’g kliyente nga dato aron… unsaon ma’g pag panginabuhi ninyo’g pitsi-pitsi lang nang inyong mga kliyente nga wa’y kwarta pud? Eh ‘di makakita ka — Gikuha na siya sa Mighty King.

(TRANSLATION: My children, my son-in-law, the husband of Inday. There are lawyers who wil really find clients who are able to pay well so that… how else will they make a living if they’d take clients who have no money to pay? So if you see one — Mighty King hired him.

Kuha sila’g abogado na — Ilang opisina, ang tag-iya pud anang opisina nila, si Bello, Bebot. Lucas, ang akong balae, ug kanang iyang anak, ug uban pang abogado. Pero kanang ila, lawyering. Trabaho… Pareho ba’g doktor, o kinsa la’y muabot ana, og dato na pasyente nga himatyon, swerte ka kay imong buhion kutob nga duha ka buwan, pero sige’g bayad. [laughter]

(TRANSLATION: They hired a lawyer who — Their office, the one who owns their office is Bello, Bebot. Lucas, my co parent-in-law and his child, with other lawyers. But what they do is lawyering. It’s a profession… just like with a doctor

Unya ang uban gyud, inaton ang dila para muginhawa lang, muabot og tuig aron madato ang p***** i** niyong ospital [laughter]. Mao na diha. Nangita sila’g anang kliyente, Mighty King, laking pasabot — sige lang. Panginabuhi na eh. Basta lawyering, di lang — Unya wala man pud mo’y makuha diha.

(TRANSLATION: While others would go so far as pull out one’s tongue just to make the person continue breathing up to one year to make the hospital get rich [laughter] That’s it. They’re looking for that kind of client, Mighty King, which largely means — That’s one way of making a living — You won’t get anything from there.)

Naay upat nga panghitabo nga dili ka pwede mukyawkyaw maski’g unsang ma-korte, ma-kongreso, ma-tanan. Ang una ana, pari ug ang nagkumpisal.

(TRANSLATION: There are only four instances where you can’t try to intervene whether it’s in the court, congress, or anywhere. First, the priest and the confessor.)

Di gyud nimo mapangutana nang pari unsay gisulti aning buang. [laughter] Siya ba’y ga patay, siya ba’y nag-rape, o… Ang pari, wala gyud na. Dili mapangutana. Bawal na eh. Ang ilang testimony, ilang p**** — ilang storya, dili na dawaton. Di gyud sila paistoryahon.

(TRANSLATION: You can never as the priest about what the crazy person said [laughter] if he’s the one who killed, raped, or… You won’t get any information from a priest, he can’t be interrogated because it’s not allowed. Their testimony — their story will never be accepted. They just won’t be allowed to testify.)

Ang ika-duha, kaning doctor ug kaning — mag-tiayon. Ug unsay nahitabo sa inyo kundi ingon ana, kundi kung naa kay sikretong nahibaw-an, na imo diayng bana, parehas anang kay Bautista, I do not think that the wife will be allowed to test — bawal eh. Or husband to testify against the wife, and the wife against the husband.

(TRANSLATION: The second one is between a doctor and — A married couple. Whatever happened between the two of you, whatever secrets you may know, such as if your husband is — just like the case of Bautista, I do not think that the wife will be allowed to test — it’s not allowed, or for the husband to testify against the wife and the wife against the husband.)

Ika-tulo, mao nang abugado. Dili nimo mapangutana ang abugado pag-abot ngadto nga,  “Nganong gikuha ka? Tungod ba sa kwarta, dakong gibayad sa kliyente? Kliyente nimo.” You cannot do that.

(TRANSLATION: Third is the lawyer. You cannot ask a lawyer, “Why did they hire you? Is it because of the money, a huge amount of money that your client paid?”)

Ang ika-upat, nakalimot kong y***, pareho ta Boy. [laughter] Puro mi [inaudible]It’s a [inaudible] lawyer, client, priest, and doctor, ug marital. Wala ma’y… imo man ipatawag na, dili. Pangtrabaho na niya, pang-abugado. Ingna ko, sige lang, imo man nang trabaho.

(TRANSLATION: And the fourth one is  — I forgot. I’m just like you, Boy [laughter] We’re both [inaudible] It’s a [inaudible] lawyer, client, priest, doctor, and marital. There’s no… even if you summon them, they can’t. that’s their profession, that’s for lawyers. Let me know, but that’s your job.]

Kakita ka anang offer nila, 3 billion? Mao ma’y offer. Ilang gi-offer (offer) sa gobyerno. Ana gani si Dominguez kay, initon og ulo nang buang, mestizo raba pero sige la’g… So he got about 40— 40 billion, 45 something. Ang muabot diha sa gobyerno, it’s about 25. So, kinahanglan ko ning kwartaha kay I have to rebuild Marawi.

(TRANSLATION: Did you learn about their offer, 3 billion? That’s what they’re offering. They offered it to the government. Dominguez said — he’s hot headed. He’s a mestizo but keeps on — So he got about 40 billion, 45 something. But the amount that’s left for the government is about 25. So I need this money because I have to rebuild Marawi.)

Wala ko makig-away sa Maranao. Gani man ang akong lola, Maranao. Ang akong lolo, wala mana sila kahibaw, ika-duha na nangasawa kay namatay ang unang asawa. So namatay sa… duha iyang asawa, kay nagminyo siya usab. Chinese ang akong lolo — Lam. Mao na diha.

(TRANSLATION: I’m not picking a fight with the Maranao. My lola is a Maranao. My lolo — people don’t know that he married twice because his first wife died. So he died with two wives under his name because he married again. My lolo is Chinese — Lam. So that’s it.)

So… di man ko ka — hasta ako gigutom na [laughter] wa gyud ko mukaon kay magbi-birthday (birthday) ang kuan eh. [laughter] Kami sa gobyerno, kahibaw na mo. Ug unsay pag dala nako sa Davao, mao gyud na. ‘Di ko gusto’g abusado. I do not want oppression. Kahibaw gyud mo ana, kanang daog-daog, labi na sa mga pobre.

(TRANSLATION: So I can’t — I’m getting hungry [laughter] I didn’t dare eat because it’s someone’s birthday [laughter] Us in the government, you know how it is. How I run Davao is how it really is. I do not want abusers. I do not want oppression and you know that, especially belittling the poor.)

Dali ra ko mu-init kay di pud gyud ingon pobre gyud, pero nakaagi mi’g tawag nato’g lisod na kinabuhi. Dili gud ingon nga walay makaon pero pag-abot namo sa Davao, 1954, na-demolish (demolish) mi diha sa Jacinto, likod anang Ateneo. Padre Gomez man na niadto, lusot na anang Roxas. Kaotng batan-on, wa na mo kahibaw ana.

(TRANSLATION: I get angry easily when they belittle the poor because we also experienced what you’d call a hard life. It’s not that we were starving, but when we got here in Davao in 1954, we were demolished in Jacinto, just at the back of Ateneo. It was called Padre Gomez back then. It led to Roxas. The younger ones won’t know of that.

Pero naanad ko’g kanang — Gusto ko’g [inaudible] pero na-maintain (maintain) lang nako nga ana akong kinabuhi, okay na ko. Wa man ko maghandom og kanang mga —- Palasyo, kana lang mga —

(TRANSLATION: But I got used to — I want [inaudible] but I was able to maintain that kind of lifestyle, and I’m okay with it. I never dreamt of palaces, things like —)

Kana, dili gani kapugong. Pareho anang Parojinog, wa gud… Balay pa’y imo ug gipilit ang kwarta, gihimong wallpaper. Tig-500… Pagkalaw-ay sa y***. [laughter]

(TRANSLATION: Some can’t resist, just like Parojinog. In his house he stuck 500 peso bills on the walls and made it a wallpaper. How very pathetic.)

Tinuod lang, luod iyang mga… kaning unsa ba ni kapobrehon na dato o… basta kanang shabu, musulod ka diha, mga duha ka bulan, bilyonaryo ka. Basta marunong ka, labi na naghawak ka og usa ka barangay. Kinsa ba’y barangay diri, captain diri? Si… Talomo pa ba ni?

(TRANSLATION: Truthfully, I find it disgusting… this cross between luxury and poverty. When you enter into shabu, you’ll be billionaire in two months, just as long as you know how to play the game and especially if you hold one barangay. Are there any barangay captains here? Is this part of Talomo?)

Leader nato, p***** — number one diay. Ah, ayaw gyud mo ana, basin baranggay captain pud nako ni, si… Ayaw, ayaw gyud mo pagkasayop ana. Pangita lang mo’g lain, kanang mag-smuggling (smuggling) mo’g mga truck… pakialam ana. Mga makina ana… Mga jar, ukay-ukay, dili matumba ang gobyerno ana.

(TRANSLATION: Our leader — is number one. Don’t ever enter into that. It could be a barangay captain of mine. Don’t ever get caught doing that. Find something else to do instead, like smuggle trucks. It’s something I don’t care much about. The machines, jars, ukay-ukay can’t bring down a government.)

Pero kaning droga, maski asa sulod, kana gud international waters fronting diri ba sa eastward, Philippines, ang imong right, is the east, ang imong left is the west, og ni-a ka ngari, mao gihapon, ang east diri, ana.

(TRANSLATION: But drugs, wherever you place it, like the international waters fronting eastward. Philippines, to your right is the east and to your left is the west. If you stand here, it’s the same thing, that’s east.)

Ang Pilipinas diri gina-hagbungan ug mga container. Ginapang-labay na, butangan ug GPS, kanang mu-pitik ug asa siya. Mao na karon naa napu’y daghang nakuha ang PDEA. Ang — ang laboratoryo sa Maranao ang — Mga Maranao ana gani.

(TRANSLATION: Containers are being dropped in the Philippines. They’re just being thrown after being installed with a GPS. Right now, PDEA was able to recover many of it. The laboratories are by Maranao — the Maranaos.)

Pero wa ko masuko sa ila. Nasuko ko sa mga kadtong Maute ug ang ubang Maranao na gipasulod nila ang ISIS.

(TRANSLATION: But I am not angry at them. I am angry at the Maute and those Maranaos who let the ISIS in.)

Ang ISIS, wa’y nahibaw-an ang p***** i** kung dili mupatay ug muguba. Tan-awa nang Middle East oh, Syria. Wala na, bungkag na.

(TRANSLATION: ISIS knows nothing but to kill and destroy. Look at Middle East and Syria. It’s broken, it’s gone.)

Unya ang bag-o karon is urban fighting. Ang atong mga sundalo naanad na ngadto sa bukid. Fight na ngadto, wa na naanad ug kanang building to building ang kalaban.

(TRANSLATION: The new trend now is urban fighting. Our soldiers are used to fighting in the hinterlands, they’re not used to fighting enemies from building to building.)

Unya karon, tug-anan ta mo sa tinuod ngano nalangan na, tungod sa akong pag dili sa militar  ug pulis nga  lusubon. Sige kog huna-huna hantod karon unsaon. Ang mga military, kanus-a man taowon mu decide? ana na.

(TRANSLATION: And now I’ll tell you the truth as to why the war was prolonged. It’s because I advised against the military and police to raid it, to attack it aggressively. And until now I’m still thinking about the best thing to do. The military, when will you decide? That’s it.)

Kay ang estimate gyud namo is 300 kabuok. Oras magkamali mo, it could be a bloodbath. Now, who will answer for the — Ibutang nimog kwarenta… kwarenta ka ulo. Ang kadaghanan ana  kristyano man pud.

(TRANSLATION: Our estimate is 300. Once you make a wrong move, it could be a bloodbath. Now, who will answer for the — Let’s put it at 40… 40 heads, and most of it will be Catholics.)

Pero naa ko’y murag kuan diri. Gusto sa military pulpugon nalang gyud. Pabagsakon nalang ba. Eh ‘di ako’y nagtawag [inaudible] patay. Ingon ko, “Ayaw.” Ingon sila na, “Lusubon na namo.” Ingon ko, “Ayaw.”

(TRANSLATION: But I have something here that resembles… The military wants to pulverize it and destroy everything to the ground. I told them, “Don’t.” they said, “We’re going to raid it.” And still, I said, “Don’t.”)

Military — unsa man ni? Panguli nalang mo pag bilin nalang mo dihag pila ka tao. Pagbutang, atngan man gyapon ninyo sa gawas. Sauna I still make — Di ko maka — Lisod eh. Lisod. Ana ko, “Pangita mo ug paagi.” Unya sila hawd na sniper. Gikan ni sila sa Middle East. Mao ning Indonesians ug…

(TRANSLATION: Military — what’s this? Why don’t  you just go home and leave a few men. You’ll wait for them outside anyway. Back then I still make — I can’t — it’s difficult, really difficult. I said, “Find another way.” And their snipers are good. They came from the Middle East, these are the Indonesians and…)

Ako, dili ko gustog away sa Moro. Akong lola Moro. Ang mga anak ni Paolo Moro na tanan. Ako, magbalhin na pud ko’g ug puro away namo. Naa ko’y bag-on relihiyon na gisudlan. Awa — Invited tanan na mu join: Iglesia ni Duterte [laughter]

(TRANSLATION: As for me, I don’t want to stew a fight with the Moro. My grandmother is Moro. Paolo’s children are all Moros. Me, I’ll change religions if all I  get here is fighting. I have a new religion and you’re all invited to join: Iglesia ni Duterte [laughter]

Dili man pud tanang pari pero y*** ning mga bishop. Dili magkasinabot anang patay. Baw-an ninyo —- Ug dili ko — if I do not act decisively during my term, minus one year na — five something. I would have compromised. Ibutang nako sa delikadong position ang atong mga anak, ang inyong apo. Lisod na kay basin asa musulod eh. Karon muingon gani kog bawal, bawal gyud na.

(TRANSLATION: Not all priests are, but some bishops can’t  agree on the kilings. You know — If I weren’t — If I do not act decisively during my term, minus one year na — five something. I would have compromised. I’d have put our children and your grandchildren on a very precarious position. It’s difficult because we don’t know how it’ll end up. So when I say it’s not allowed, then it’s really not allowed.)

Muingon sila, “Ang kanang mga pobre.” Ay, ang mga pobre ma’y mag-distribute (distribute). Alang-alang mga drug lord na mga dato na man na. Pareha anang Mabilog. Eh ‘di tua sa Japan. Nisibat na to, pahayahay.

(TRANSLATION: They’ll say, “Those are only the poor.” But the poor are the ones who will distribute. It’s not the drug lords who will do that because they’re already very rich, just like Mabilog who has escaped to Japan and living luxuriously there.)

Tanawa. Kinsa may nag antos? Ang tawong Pilipino, mga anak nato. Dili ni kasabot si Human Rights. Ang ano lang, war. Gyera — gyera wa ko nag-ingon ug police operations. Im declaring war pareha tong mayor ko, niingon ko, “Gub-on gani nimo ang davao, patyon ta jud ka. Ug imo ganing ilulong sa droga among mga anak, patyon ta gyud ka.”

(TRANSLATION: Take a look at who are now suffering. The Filipinos, our children. This is something that Human Rights cannot understand. War — I did not say police operations. I’m declaring war just like when I was mayor, I said, “If you destrou Davao, I will ill you. If you entice our children to do drugs, I will really kill you.)

Mao na. Pag ka presidente nako, ”Do not fuck with my country because I will really kill you.” Dili nila madawat na, kaning mga puti, mga Europeans, kay kana daw akong sinultian. What’s wrong with my statements? Is there a time to say, “If you destroy my country and the youth …” where is the wrong there? Grammar? Ug muingon ko’g patyon ta ka, I will kill you if you destroy the youth of the land. What crime? It doesn’t have to be a crime

(TRANSLATION: That’s it. When I became President, “Do not fuck with my country because I will really kill you. But they can’t accept that, these white-skinned Europeans, because of the way I talk. What’s wrong with my statements? Is there a time to say, “If you destroy my country and the youth…” where is the wrong there? Grammar? If I say I’ll kill you, I will kill you if you destrou the youth of the land.)

Ug wa lang sila’y gusto mastoryahan kay ilang mga liberal mao pud dili pa [inaudible] kay kana ilang mga financer —  Pero ako, kahibaw na man mo taga-Davao. Muingon gani kog buhaton ko na, buhaton ko gyud na.

(TRANSLATION: They don’t have anything else to talk about because their liberals also will not [inaudible] because their financier — But as for me, the Davaoeños will know this, that if I say I’m going to do something, then I will really do it.)

So ayaw pasanginli ang kalibutan na ikaw, anak ka ng puta, imong tatay hold-upper,  Do not use the  — nahibaw ka, pubri. Ug ni survive mo’g pila ka tuig sa ka pobrehon, nganong musulod pa mo anang makadaot sa isig ka tao ninyo?

(TRANSLATION: So don’t blame the universe if you’re the child of a prostitute or if your father is a hold-upper. Do not use the — You know poverty and you surivived many years of it, so why should you enter into something that will destroy your persons?)

You know, ang pamilya, basta usa diha, anak o asawa, bana, mahulog sa droga, the family becomes… wala na bungkag unya dislocated tanan, whatever. Ang sakit diha it causes a social dysfunction labi na gyud katong naa sa abroad.

(TRANSLATION: You know, in a family, if even just one there, whether it’s the child or the wife or the husband who will fall into drugs, the family becomes… it gets broken and everything is disclocated, whatever. What’s painful about it is it causes a social dysfunction especially for those who are working abroad.)

Mag sige sila’g trabaho. Ang usa naa sa Qatar ang usa naa sa Kuwait. Malayo pa sa mga anak. Oras mugwas gani ang nanay o tatay sa pamilya, it causes dysfunctional family.

(TRANSLATION: They keep on working. One is in Qatar and the other is in Kuwait. They’d also be far away from their children. Once the mother or father in the family leaves, it causes a dysfunctional family.)

Wa man gyud basta wa na ang inahan, o wala na ang duha. Ibilin sa mga lola ang mga bata. Mao niy ig on nila. Kahibaw sila naay kwartang kada bulan muabot eh. Kaya sila p***** i** mag sigeg pang suroy.

(TRANSLATION: There’s nothing if the mother isn’t there, or if both mother and father aren’t there. They’ll leave the kids with the grandmother and they’ll abuse them because they know that there’s money that comes in every month. That’s why they keep on taking vacations.)

‘Yan ang hindi naintindihan ng Human Rights. I am fighting for my nation. My duty is to protect the people and defend the Republic of the Philippines.

Para sa ako, bug-at kaayo na. Para sa ako, sa akong pagka-mayor, nakit-an nako ang mga taong naguba ang kinabuhi. Pagka mapatay nimo, mangita ka pa ug paagi — who will take care of your children nga gagmay pa? Kay kani imong usa ka anak, buang na. Daghan pud na. Naa ko’y classmate na buang, eh ‘di sulod sa droga eh. Mao na diha. Who will answer for all of these sins? Ang mga Human Rights?

(TRANSLATION: For me, that’s really heavy. When I was Mayor, I saw those whose lives were ruined. When you kill the person, you’ll look for ways — who will take care of your young children? Because one of your children have gone insane. There are plenty of that. I have a classmate who’s gone insane because he entered into drugs. So that’s the case there. Who will answer for all of these sins? The Human Rights?)

Kaya kung masama talaga ang bunganga ko, gituyo ko na, para mapugang sila ba, so that they will see the other side.

(TRANSLATION: I have a really bad moth and I intended it to be that way so that they’ll run out of reasonings, so that they will see the other side.)

Labi na kani… kaning kusog manaway, lami pansakan og — muiongon sila sa sila sa Amerika daw, Canada, progressive countries, mag-set up ka daw ug mga clinics around the city, unya bahugan na lang daw nimo og droga. Supplyan nimo nga dili nimo patyon, imo na lang tagaan, adto sila kada adlaw, kuha sila sa ilang quota, sigeg simhot.

(TRANSLATION: Especially these… those who keep on criticizing. How I want to stuff them with — they say that in America, Canada, the progressive countries, you’ll set up clinics around thd city and ply it with drugs. You’ll feed them with it without killing them. You’ll just give them their daily ration, they’ll get their quota and sniff nonstop.)

Og mao nang kalakiha. Katunga sa atong batan-on, mawala na. Nganong — Mao na akong giingon. Do not f*** with my country. Ug gusto ka, gawain mo ‘yan sa ano. But do not ever do that kanang imo kong kasab-an, imo kong hadlukon, kanang mga dilaw.

(TRANSLATION: That’s how it is. About half of our youth are gone. Why — that’s what I was talking about. Do not f*** with my country. If you want, do it there in —  But do not ever do that where you’ll scold me and scare me, those yellows.)

Eh, p***** i**. G*** pala kayo. Magkaiba ang isip natin. Ayaw ko parehaa sa uban nga sige lang badlong, way gibuhat. Ako, badlungon taka, kausa ra. Undangi na o dili, p***** i** ka, hiritan tika. Tapos. Tan-awa… Tan-awa nang lugar ha.

(TRANSLATION: Our minds think differently. Don’t compare me with  those who keep on criticizing but never really did anything. As for me, I’ll scold you once, but once only. Stop that or else I’ll draw my attention on you and then just look — look around the place.)

Tingnan mo, Boy. Ozamiz. Walay tarong nga eleksyon diha. Naay mudagan kontra ni Parojinog, patay. ‘Yung mga pulis na hindi sumunod sa kanya, pinapatay ng g***. Tan-awa karon pagtu-o… pagkubkob nila diha sa ilang ginalabayan. Eh ‘di naa tung pulis nga nawala. Naa pa’y upat.

(TRANSLATION: Look, Boy. In Ozamiz, there’s no proper election. If someone runs against Parojinog, he dies. The police who refused to follow his orders… he had them killed. Look at this now, when they dug up the place where they throw the bodies, the bodies of the police who went missing surfaced.)

Kaya ako galit sa kaniya talaga. P***** i** ka, mao pud ni si Espinosa, duha ka pulis iyang gibaril diha sa dalan gyud mismo kay di musunod sa iya. Pagka ganun, ang tao, walang mapuntahan.

(TRANSLATION: That’s why I’m really angry at him. Espinosa is another one. He shot two police officers in the road because they refused to follow him. If that’s how a person is, you’re going nowhere.)

Eleksyon i-terorismo nimo. Ang iyang style, ang tanang barangay captains, iyang gisugo na magrecruit og tanod, tapos binigyan na ng baril isa-isa ‘yan. Kita ka doon sa TV.

(TRANSLATION: You’re terrorizing the elections. That’s his style. He’ll order all the barangay captains to recruit local barangay security, give each one a gun. You saw that there on the TV.)

Ana gud kataas tung lamesa oh, puro baril. Murag — murag nag-imbentaryo ka’g NPA pud. Tinuod na ang kontrol niya, basta musukol ka, hilom. Hasta pari ngadto hilom. Unya walay eleksyon nga  tarong. Narcopolitics nga eh.

(TRANSLATION: The table was this high and it was placed with guns. It was like — like you were taking inventory of NPA. His control is true. If you go against him, you’ll be silenced. Even the priests there are silent. There’s no proper election too because it’s narcopolitics.)

Gigamit na niya ang puder niya, ang pwersa sa pulis para sa iyang negosyo. It has become a private army, and he was lording it over for the decades, walang eleksyon. ‘Pag ganon, hindi ako papayag na —

(TRANSLATION: He used his turf, the police force to fuel his business. It has become a private army and he was lording it over for the decades. There was no election. If that’s the case, I won’t allow —)

Kay ako, kaluoy sa Diyos, ang amo ni Boy, istorya man lang na nga… [inaudible] Pinulitika man, pero nakita ba mo nako na nipatay og — pero mupatay ko’g tao nako basta musulod og droga. Wala gyud, di ka kalusot sa — Ayaw lagi. Huwag.

(TRANSLATION: As for me, with God’s mercy, the rift between Boy and I are just talks. It’s  politics. But have you ever seen me kill a — but I’ll kill a person if he enters into drugs. You’ll find nothing, he can’t escape the — Just don’t. Don’t do it.)

Magpatabang ka na lang sa akong negosyo nga tarong, buhata pa ko’g.. og naa pa ko’y kwarta. Musulod mo anang droga, tapos gyud mo. Para ra ba’g nipirma ka sa imong kamatayan dira. Unya muingon nga suko sila nga hadlukon. Mas maayo na nang hadlukon nimo kay imong patyon. Wala na’y — that he is terrorizing his people.

(TRANSLATION: Why don’t you ask me for help in setting up a legal business and I’ll extend financial assistance to you. But if you enter into drugs, that’s the end of you. It’s as if you’ve signed into your death. And then they’ll say that they’re mad because they’re being threatened. It’s better to threaten them rather than kill them. There’s no — that he is terrorizing people.)

Kanus-a man ko nagterorismo ninyo? Na-mayor ko ngari. Naa ba ko’y abusong gibuhat diri? I’ve always stopped to what is the fundamental truth of life. Naay butang nga sayop, sayop gyud na. Pero pagdating diyan sa ano, nagkamali sila. Wa sila kahibaw nga badlungon ta ka gani, bantay ka kay di nimo na sundon, hiritan ta gyud ka. Nabaguhan na sila tanan eh.

(TRANSLATION: When have I ever terrorized you here? I was Mayor here. Have I ever made any abuses? I’ve always stopped to what is the fundamental truth of life, so if there are mistakes, then they are really mistakes.)

Naa na sa Manila oh, pagka-presidente nako, 9 generals sa pulis ang mga tarantado. Ang mga media hangtod karon — mao na nang mga hold-upper oh, mao nang nagkidnap. Gipatungan nako sila pud.

(TRANSLATION: Here in Manila, when I became President, 9 police generals were rogues. The media until now — They are the hold-uppers, they are the ones who kidnapped. I placed a sum on them too.)

Kadto si Ardot nga igsoon ni Parojinog, to, hubotan nako’g 3 million. Kung ibutang nako ulo ni Ardot diha, di na ko mangutana kung kinsa’y nagpatay. Bayad ko. Wa na koy daghang istorya kay gub-on nila ang akong —

(TRANSLATION: Ardot who was the brother of Parojinog, I’ll extricate 3 million from him. If I add Ardot’s head to that, I won’t ask anymore who killed him. I’ll just pay. There won’t be any more talks because they’ll destroy my —)

Ang end game diha — at the end of the day, you will destroy my country, which is not acceptable to me. Maski ani lang ko, but nobody — but nobody can question my love for my country. Wala gyud moy ma-question diha [applause]

(TRANSLATION: The end game there — at the end of the day, you will destroy my country which is not acceptable to me. I’m just a simple man but nobody — nobody but nobody can question my love for my country. You can’t doubt anything there [applause])

Kay ingnan ta ka mo, magpakamatay ko, magpapriso ko. Pero di gyud ko musugot ana. Corruption, ayaw ko rin. Mao na ako, may garantiya ako sa inyo, sa lahat ng Pilipino. Na ang garantiya ko, na walang korapsyon.

(TRANSLATION: I’ll tell you this. I’ll have myself killed, imprisoned, but I will never agree to that. I don’t like corruption also. That’s why for me, what I can guarantee you and all the Filipinos is that there will be no corruption.)

Pati ako, walang korapsyon dapat. Kung may maamoy lang man kayo, maski 100 pesos lang diha, o it could be billions, then you just go and tell the truth. Tell the Filipino people.

(TRANSLATION: There will be no corruption for me also. If you can smell even the slightest, even something just worth 100 pesos, or it could be millions, then you just go and tell the truth. Tell The Filipino people.)

I am just a worker of government. Hindi ako opisyal. trabahante ako ng gobyerno. I do not consider myself an official. Sa Manila, I did away with that — kanang plate number sa Cabinet members, 6 man. So nobody will use that number. Wala’y a — ayaw ko ‘yan ng ganun.

(TRANSLATION: I am just a worker of government. I am not an official, I’m just a government employee. I do not consider myself an official. In Manila, I did away with that — the plate number for cabinet members is 6, so nobody will use that number now. There’s no — I don’t like that.)

Di ko ganahan ana, mahilasan ko. Kaya simple lang tayo. Adto mo sa Malacañan, tinuod, ang pagkaon didto is — wa ko magpakatawa ha. Maski kinsa, ma-ambassador ka, basta imbitahon taka, isang ulam, isang sabaw, unya kan-on. Oo.

(TRANSLATION: I don’t like that. I find it arrogant. That’s why let’s just be simple. When you go to Malacañan, it’s true that the food there is — I’m not trying to be funny, okay. But for whomever, even if you’re an ambassador, if I invite you, you’ll get one viand, one soup, and one cup of rice. Yes.)

Walay steak-steak didto. Maayo, niadto man na o, munggos. [laughter] Lami man ang munggosFor the longest time, wala na sila kalutog steak. Ana ko, “Take it out from the inventory.” I do not — Wala akong expensive wines, kanang kuan — Naay tanduay diha, gusto mo? [laughter]

(TRANSLATION: There are no steaks there. Well, that’s good. That one there paid a visit and there was munggos [laughter]  Munggos tastes delicious. For the longest time, they didn’t cook steak. I said, “Take it out from the inventory.” I do not — I don’t have expensive wines, the kind that — Do you want Tanduay instead? [laughter])

Toss-toss? Tanduay. Oh, mao man na’y amo. Mao man ang  Pilipino, nganong muserve man ko’g Scotch nga dili man ta British? Di man pud ta Scots. Tanduay, o dili man, Ginebra, San Miguel. Tinuod bitaw. Wala’y — Ayaw ko ng buhay na —

(TRANSLATION: Toss-toss? Tanduay. That’s what we have for us because that’s Filipino. Why should I serve Scotch when we’re not British? We’re not Scots either. Tanduay, if not, Ginebra, San Miguel. It’s true. There’s no — I don’t want a life like —)

Kita ka sa balay nako? Karon, magpabuhat ko, pwede man. Medyo magkautang ng konti pero naa na koy gamayng savings.

(TRANSLATION: Have you seen my house? I can afford to have one constructed, although I’ll probably borrow some money but I still have some savings.)

Pero ang akong gikuanan, kahit na tiguwang na ako, pareho ninyo, we’re all workers. Middle class man lang ta. Lower, upper. Sino bang inaasahan natin pagka namatay tayo? Who will feed us with the lugaw sa ating bunganga?

(TRANSLATION: But what I’m worried about is even if I’m old now, and just like you, we’re all workers. We’re in the middle class, lower, upper. Who will we count on when we die? Who will feed us with porridge?)

Kinsa ma’y muhungit nimo? Kinsa ma’y muinom og patubig ana murag bata? Sino— kinsa ma’y magpahid sa tae nako pag abot man sa panahon? Mao nang mas maayo pa’g gusto ko nga assasinate na lang, di ko gusto matiguwang because I do not want to be a burden to my family.

(TRANSLATION: Who will spoonfeed you? Who will make you drink water like a child? Who — who will wipe my butt when the time comes? That’s why I think it’s  better for me to be assassinated. I don’t want to grow too old because I do not want to be a burden to my family.)

Pero ang inaasahan natin — ‘yan sila Inday, muana sila nga — pero muabo’t ka mag 70, 80, 90, ana. So whats the use? Ako ‘di ko gusto matiguwang. Kaya nga, ang mga anak natin. Sila ‘yun. Sila ‘yung magbili ng medisina mo, antibiotics mo — ma-diarrhea ka, o diabetes, hypertension, sila ‘yung magbibigay sa iyo ng medisina at kung wala kay reserba, kanilang gasto.

(TRANSLATION: But who we’re really counting on is — Inday, they’ll be the first to — But if I reach 70, 80, 90, what’s the use? As for me, I don’t want to grow too old. It’s our children who will buy your medicine, your antibiotics — when you get diarrhea or diabetes, hypertension, they’ll be the ones who’ll provide you with medicine. And if you’ve run out of money, they’ll spend for it too.)

‘Yung mga anak nato, iprenda  pa ang ilang mga napalit na yuta para sa imo. Hurot ang kwarta kana sa ospital. Maospital ka, ingon doktor mamatay ni tulo ka adlaw unya mag “Ayaw doc, libreha lang, bahala na’g pila’y magasto basta,” “O sige.”

(TRANSLATION: Our children will even have their land pawned for you. All the money is being spent on the hospital. When you get hospitalized, the doctor will say that you’ll die in three days and then your children will say, “Please don’t, doctor. We don’t care no matter what the cost.” “Okay.”)

Mao lang gud na, ayaw na basin masuko na ang mga doktor. Binuang ra na. [laughter] That’s a joke, this was a joke kay para lang to lighten the moment. But you know, you get to stay in the hospital. Akong mama was staying… mga one — one month and a half. Namatay alas tres sa kadlawon. Alas onse, ako na gi… gisugba. Cremation ba. Sugba ma’y tawag ana gud diri. Binisaya man gud ko.

(TRANSLATION: That’s all there is to it, the doctors might get mad. It’s just a joke [laughter] That’s a joke, this was a joke to lighten the moment. But you know, you get to stay in the hospital. My mom stayed around one and a half. She died at three in the morning. By 11, I had her grilled. Cremated. we call it grill here because I’m bisaya.)

Kaya ang Bisaya kasi, it’s a little bit — parang tagalog. Mas maraming words kami na malalim. Ang dialect na tagalog pati ang bisaya mao’y dagha’g mga… anang sugba. Kataw-an lang man na. Pero sugba actually is i-cremate ka. Nangutana sila asa man akong mama? Ambot. Tu-a na man sa sementeryo, gitupad nako sa akong papa.

(TRANSLATION: Bisaya, you know, is a little bit like tagalog. There are many words that are deep. The dialect tagalog and bisaya has a lot of… words like sugba [grill]. We just laugh it off, but sugba actually means cremate. They asked me where’s my mother. I don’t know, in the cemetery. I placed her next to my father.)

Mao na nga ako, akong ipalubong ang iyang papa. Ngano man? Ang balaod nag-ingon: For presidents and soldiers. For both counts. Si Marcos, napresidente gyud. Naabtan pa natong tanan. And he was a soldier. Muingon ka’g lousy soldier siya, I don’t know. But he was a soldier. Mao ra man na. Ngano kaning daghan pa ma’g… demonstration demonstration? Sumusunod lang tayo ng batas. Ang uban hangtod karon —

(TRANSLATION: That’s why I had his father buried. Why? It’s the law that says: For Presidents and soldiers. For both counts, Marcos was President and we were all there to witness it. And he was a soldier. You may say that he’s a lousy soldier, I don’t know. But he was a soldier. That’s all that there is to it. Why are there so many demonstrations? We’re just following the law. Others until now are —)

Wala na ‘yan si Presidente. By this time dust na ‘yan siya but you have to give the honor where honor is due. Pero ako, sabi ko dito lang ako sa tabi. Sunugin lang rin ako, itabi mo lang ako diyan sa tatay ko pati nanay ko.

Ngayon, ‘yung akong — kay Presidente man ako, gwapo man na dira, limpyo, ipa-raffle na ko. Kung mamatay ka, didto ka. At least katupad nimo mga presidente.

(TRANSLATION: Now, because I’m President and the place looks nice, it’s clean. I’ll have it raffled. So if you die, you lie there. At least you get to lie next to Presidents.)

Ako, dito lang ako sa nanay ko pati tatay ko. Doon ako galing eh, doon ako sa kanila. [inaudible] Kanya kanya ‘yan eh. So mao na akong… (So that’s my…) Kanya kanya ‘yan eh.

Alam mo ‘yan si Paolo, kay Mans wala kang makuha diyan. Lawyering ‘yan. Mura nag ospital. Ang mga abogado, mura nag ospital, mga doctor ga trabaho lang. kinsa’y muabot diha, makabayad man o dili, di gyud na dawaton. Di pa gyud nimo mapangutana. Not even — not a single question about the lawyer-client relationship.

(TRANSLATION: You know, Paolo, Mans, you won’t get anything from them because that’s lawyering. It’s just like a hospital. The lawyers work like a  hospital. The doctors work. Whoever comes, whether they can pay or not, will not be accommodated. You can never ask them, not even a single question about the lawyer-client relationship.)

Pero kay Paolo, giingnan gyud nako, dugay na. Niadto pa man na’g election kanang ilang mga — Paolo, ila na man nang gisugdan.

(TRANSLATION: But as for Paolo, I said this a long time before. They came here during elections and started digging up dirt about Paolo.)

Oh, ani ning nahitabo kang Paolo. Paolo, nagtaban… nagtanan at the age of 18. Ang iyang gitaban, si Lovelie Sangkola. So nawala ‘yan si Paolo. Ang negosyo ng mga Sangkola is ‘yung mga jars. Nakita mo mga jars? O, ayan. Mga — basta kanang mga imported.

(TRANSLATION: So this is what happened with Paolo. Paolo eloped at the age of 18. He eloped with this woman named Lovelie Sangkola. So Paolo left home. Sangkola ran a business of jars. have you seen jars? yes, like that. The kinds that are imported.)

Either I don’t know, palusot gani, but he had to work pero naa man siya adto pamilya, nagtrabaho. Kaya ‘yan si Paolo, sanay sa pantalan. Kaya nakikita talaga nila noon pa, hindi pa ako Presidente, pantalan na ‘yan. Kay ‘yun nag negosyo ng in-laws niya.

(TRANSLATION: Either I don’t know, reasoning or what, but he had to work because he already had a family. That’s why Paolo is used to plantations. You’ve seen a long time ago, even before I became President, Paolo worked in the plantation because that’s the business that his in-laws run.)

Ngayon, naghiwalay sila, naging separated sila about 10 years ago, ‘yan, ‘yan. Kaya ang nalaman ni Paolo na negosyo is pantalan. Wala naman na makatapos. At the age of 18 nag-elope kaya ‘yan, ang sama talaga ng loob. And Lovelie was 24.

(TRANSLATION: And now they’ve separated, and they’ve been separated for about 10 years ago. That’s why Paolo knows the business of plantations, but he didn’t get to finish school. At the age of 18, he eloped and that is why I still feel sad. And Lovelie was 24.)

Buang kaayo ba. Wala man pud ko — mas tiguwang sa iya, wala ko muingong tiguwang. Kaya para ma-ano ang history ba kay nagagawas ang pangalan nako. Ako mag-corruption? Susmaryosep. Di ra nako magasto ang kwarta.

(TRANSLATION: It’s really crazy. I don’t — she’s older than him. I’m not saying she’s old, but just to explain a little history because my name is being dragged. Me, doing corruption? Susmaryosep. I won’t even get to spend all the money.)

Pareha kami ni Boy. Totoo. Bigyan mo kami ng isa, partida ng diyan truck [inaudible], talikdan na mo ana. Totoo ‘yan, literally.

(TRANSLATION: Boy and I are the same. If you give us one truck full of money, he’ll turn his back on you. It’s true, literally.)

Unang-una, bastos. Isang truck na pera ibigay sa iyo? Para anuhin mo? Kainin mo? Muingon man ang doctor na ga taas na ang cholesterol na pud nimo? Sige man pud kag kaon ug tambok, o dili karne. Lain anang karneha akong kuan gud, nganong taas man gihapon? [laughter]

(TRANSLATION: Firstly, it’s rude. They’ll give you one truck full of money so you can what? Eat it? And then the doctor will say that your cholesterol level is rising. But then again you keep on eating fatty food or  lots of meat. Perhaps it’s a different kind of meat that I’m eating because my cholesterol level is still high [laughter])

Di man karneng baboy akong kuan. [laughter] Karon ra ko nahibaw kay cholesterol pud diay nang… [laughter] Pwera gaba. [laughter] Unya ako naa koy Berger’s Disease tungod sa sigarilyo, mao man nang mag-oxygen ko. Og gising ako, conscious ako. Pero og kanang matulog na ko, ang akong tulog, pitik na lang, ana ba.

(TRANSLATION: It’s not pork that I’m eating [laughter] It’s just now that I figured out that that is still cholesterol [laughter] And I have Berger’s Disease because of cigarette, that’s why I have oxygen. When I’m awake, I’m conscious. But when I sleep, my sleep is but a wink, like that.)

So dili makasupply og — kaya labad ulo pati ang spinal ko sa motor — Pagkatigulang ka na, ang imong sensor, di na kaayo mutukar imbis mu-ana ka, pag tulog ka, mao pud sa katre. [laughter] Unsaon pagkalipay…

(TRANSLATION: So you can’t supply it with — that’s why it makes my head ache and my spinal in the motor — Partly because of old age, your sensor won’t work as well as it did before. So even if you intend to do this, it’s the same way in bed. [laughter] How will we be happy….

Muingon na… naay camera ayaw na lang. Patya na lang nang camera be. [laughter] Patya, patya. Kulang man yan, patayin mo. Patayin mo. Patay na? ‘Yung isa? Wala’y muagi… Imbitar ra ba mo [inaudible] paulion ta mo. Ana gyud na.

(TRANSLATION: She’ll say, “There are cameras, let’s not do it anymore. Turn off the cameras please [laughter] Shut it down, shut it down. It’s still not enough. Shut them down. Are they all turned off now? How about that one? Will someone walk by?”

Edad namo ba, ang among ginhawa, mubo na, mao kita mo’g… converter sa oxygen sa kuan, dili gyud nang hangin nga oxygen, muproduce na’g special na hangin to… para ayuda sa… It has nothing to do with — maglabad imong ulo. You wake up empty. Mao na. Sa katre ana pud. [laughter]

(TRANSLATION: At this age, our breaths are coming short. So that’s why you see oxygen converters at — It’s not oxygen like the wind but it produces a special sort of oxygen to aide in  your — It has nothing to do with — your head will ache. You wake up empty. That’s it. It’s the same way in bed [laughter]

Mao na’y surrenderan sa taga-Manila [laughter] Kausa’g i-storya, ‘yung mga ano ba, taga make up, nagbinayot din ako na… sinabi ko sa kanila, “Para ka mang nag bakla bakla niyan.” “Bakla talaga ako.” Nituo pud ang buang.[laugher] Sige’g ano nga bakla ako, ay kagwapo na lang nagbakla ko. Di pa mo ana?

(TRANSLATION: That’s what will make those from Manila surrender [laughter] Just say it once. The makeup artists — I was acting gay and I told them, “Para kang nag bakla bakla niyan. Bakla talaga ako.” And they believed me [laughter]  You keep on saying that I’m gay. I’ll be very handsome if I am. Wouldn’t you like that?)

Okay na ako siguro. ‘Yun lang ano, ‘yung binastos ba kay itapon ninyo ‘yan sa labas eh. Okay na, okay na? So wala naman iba ako sigurong ano. Sabihin ko lang uli, salamat Karlo sa imbitasyon, Boy [applause] Ang iyang asawa, ni Boy, ug ako, mag-agaw. Kaya hindi talaga kami magdatingan diyan na magpatayan.

(TRANSLATION: I think I’m okay now. So that’s it, that’s just it. What’s rude is that you’ll throw it outside. Is it okay now? So I think I don’t have anything else to say. I would just like to thank once again Karlo for the invitation [applause] Boy’s wife and I are cousins, so we’ll never get to the point that we’d actually kill each other.)

Ano kami, connected kami sa mga pagumangkon nako ni. Si Boy ra akong ihagbong diha sa — [laughter] Mawad-ag papa. So mao na ang storya nga. — Gwapo ang Pilipinas, naa lang ta’y gamayng problema sa Marawi.

(TRANSLATION: And we’re also  connected because these are my nephews. Boy is the only one that I’ll push over the — [laughter] He’ll lose his father. So that’s the story behind — Philippines is beautiful, except we have a little problem in Marawi.)

Pero ang atong problema ‘yung constant na ha: droga. Pagbantay ninyo ang pag-abot ng ISIS, madugo ‘yan. Madugo ‘yan. I hope you would think twice kasi ako, tapatan ko talaga sila. Kung ano ‘yung —  what you dish out here, I will do it to you.

(TRANSLATION: But our problem that’s constant here is drugs. watch out for when the ISIS comes because it will be bloody. I hope you would think twice because I will really fight them squarely. What you dish out there, I will do it to you.)

Dili mo paalkanse. Kaya pagpunta ko ng Marawi, ayun si, ‘yung press. “Anong sadya mo dito, Mr. President?” I said, “Pumunta ako dito para magpakamatay rin.” Eh sila, niingon man sila’g muadto sila’g Marawi kay magpakamatay. Eh duha na ‘ta. Nganong magpaalkanse man ko?

(TRANSLATION: I won’t be shortchanged. That’s why when I went to Marawi, there was a press who asked, “What are you doing here, Mr. President?” I said, “I went here to die.” Well, they said that they went to Marawi to die, so that makes two of us. Why should I shortchange myself?)

Eh ‘di sige, ‘Yan ang gusto mo, ‘yan ang mangyari. Pero sige ko bisita ngadto kay maluoy ko sa sundalo. Bone-weary. They are really bone-weary. Kapoy nang laliman ka’g tulo ka buwan, fights. Na ‘yung nakaalam doon na una talaga nag-lusob, hindi na ‘yun pinalabas. Nakahibaw na sila asa padulong, asa sila lakaw.

(TRANSLATION: Well, okay, if that’s what you want to happen, then it will happen. But I keep on visiting Marawi because I take pity on the soldiers. They’re bone-weary. They are really bone-weray. They’re exhausted. They’ve been fighting in a war for three months because those who got there first weren’t let out anymore. They know where you’re headed, they know the path that you walk.)

You change horses midway, patay. Mas lalo ang patong. Marami na akong patay kaya ako sensitive diyan sa patay na — everyday. Tandaan ninyo ha — everyday. Hear me out.I lose about two to three soldiers and policemen sa drug-connected violence and that is why if you just make it an — ibalewala mo ‘yung mga buhay ng mga sundalo ko pati pulis, magagalit talaga ako.

Pero galit ako diyan sa mga tambaloslos na pulis diyan. Pero hindi naman lahat ganon eh. Mas daghan ang maayo diha. (There are more good ones than bad). They will have their day, basta ‘di lang ko mamatay. Five years, mawala rin ‘yan, mamemenos talaga.

Ganito ‘yan eh. Paugatay… paugatay ba, bisaya. Sino sa ating ang matitira? Ang translation niya sa tagalog is “matira ang matibay.” Sa Bisaya, “paugat.” Paugat gyud ba. Sino lang ang matumba dito, either ako o sila. Paugat. I don’t know if another President would ever be able to wage a war.

Ako, that is my drift. Wala akoy problema basta sa trabaho. What I can promise you is there will be no corruption at all. Ang mga lisensya kaninyo sa driver is five years. And I’ll make it 10 years. Visa mao pud — [applause]

(TRANSLATION: As for me, that’s my drift. I don’t have a problem as long as it’s work-related. What I can promise you is there will be no corruption at all. Your driver’s licenses will be valid for up to five years and I will make it ten. The same thing goes for visas [applause]

Mao na ikaw, matagaan ka og lisensya, 65, 75, mas mudaghan ang cross dira sa dalan. Parang sa Amerika, padraybon man na nila nga senior citizens. Di na man makita og pula, ug color blind. Di na makakita ana’g pula ug green. Maski pula na, diretso diretso. Ligsan tanan. [laughter] Mao na diha.

(TRANSLATION: That’s why if you are givenk a license, 65, 75, the crosses in the road will increase. In America, they let the senior citizens drive. They can’t see red — they’re color blind. They can’t see red or green. Even if it’s red, they’ll drive straight ahead and run over everything [laughter] That’s it.)

So but that’s 10 years. So anyway, I was — wala ko mu-object but si Tugade ako siyang giingan, “is it a good policy”? Actually. Kay may uban man gud, far and between the years of your productive life, baka magkasakit ka, you may have a — you go blind, diabetic ka, glaucoma or you have a — ano tong isa? Tapos ‘yung mata mo — and ang 10 years, good for 10 years, lisod na.

(TRANSLATION: So that’s 10 years. So anyway, I was — I did not object but I told Tugade, “Is it a good policy?” Actually, there are those far and between the years of your productive life, you’ll get ill, go blind, have diabetes, glaucoma, or you have a — what was that other one? Your eyes — add 10 years, good for 10 years, that’s really difficult.)

May misgivings lang ako. ‘Yan ang misgivings ko kasi issue ‘yan 10 years after mag-renew. Pareho sa visa. I think gusto ni Cayetano 5 years. Ang problema ko diyan, kasi ‘yan nga. In between those years, di natin — marami kaming mga batas na — pero ‘yang universal, libre edukasyon, totoo talaga. You can trust us na we will implement it this year, sa second semester, libre na ang — wa na’y [inaudible] [applause]

Kana inyong mga allowances, kamo taga outside of Davao yung tuition ninyo, wala naman, libre naman. Pwede na mo magrent diri sa Mergrade og cottage oh.[laughter] Ma-valedictorian gyud mo ana.

(TRANSLATION: Your allowances for those outside Davao, your tuition is free already.  You can even rent a cottage here in Mergrande [laughter] You’ll be valedictorian for sure.)

Ako ha, you parents, you guys. You eternally have qualms about K-12, K-12, K-12. Sabihin ko sa inyo. Ako, ako original K-12 na. Dumaan ako ng K-12. O, tinuod na. Sila, si Boy, nauna man sila — Boy, top-notcher ng second place na sa bar. Human na sila, ako nag-sige’g eskwela. 7 years man ko sa high school, i-vocal nimo ang A, B, o dili, 12 years gihapon  sobra pa [laughter] [inaudible] pud ka’g kuan anang 12 years, 12 years. K-12, K-12.

(TRANSLATION: As for me, you parents here. You eternally have qualms abuot K-12, K-12, K-12. But I’ll tell you this. I’m the original K-12. Yes, that’s true. Boy here finished first. Boy was top-notcher, second place in the bar. They’ve all finished ahead of me and I was still studying. I studied high school for 7 years. You can vocalize A, B, or not, but it’s still 12 years and more [laughter])

Ako niadto diri, enroll, human sa Digos, enroll na pud (I went here to enroll and in Digos I enrolled again), 7 years. Mao na akong sabi, “it’s good.” Ngano? Basig niskwela 75, 75 ka lang? Ako ha, hanggang 75 lang talaga. I mean, I have no special qualification parang kay Boy, bar topnotcher. Dominguez, Columbia School of Economics; Tugade, ‘yan ang valedictorian namin sa San Beda.

Si… lahat ‘yan sila. Yasay, cum laude sa College of Law. Ako, 75, 78. Pero p***** i**, matingala ka gyud (You’ll really wonder why), it’s really a riddle. Si Pernia, emeritus ‘yan ng UP sa College of Economics. Puro…

Pero mag tan-aw ko sa ila mga qualifications puros cum lude, magna cum laude, pero trabahante lang nako tanan, p***. K-12, 75. [laughter]

(TRANSLATION: But I look at all their qualifications. They’re all cum laude, magna cum laude, but they’re all just workers of mine. K-12, 75 [laughter]

kaya magtiis ka lang ng kaunti. Ganyan lang ang buhay. Pero patience and perseverance, and just be contented where you are at the moment, dahan-dahan lang.

Ako, dahan-dahan. Ngayon, Presidente ako, mag-tan-aw ko sa Pasig River, gawas ko, naa ra man na. Mao ning Malacañan, aning mga — Di ko mag-tuo, ako — mag adto mo. Ang kwarto ko, walay binuang, naa may mga — puro bisaya man ni akong security. Unya ang group, mao nang commander sa commandants sa PSG.

(TRANSLATION: Me, I went up slowly. Now that I’m President, I’ll go out and look at the Pasig River. This is Malacañan at these — If you don’t believe me, I’ll — You go pay a visit. My room, and I’m not joking, there are — My security are mostly bisaya. And the group is the commander of the commandants of PSG.)

Likod anang Malacañan, daghan nang sundalo diha. 1000 na sila kabuok. Naay golf course, unya naay balay. That’s really — it’s a function room actually. Naa lang gamay nga gi-cut, gihimong kwarto, duha. Ang akong kwarto, ang ginagamit kong kwarto ana, kani, kani, o di kaha, diha. Yan lang kalaki ang kwarto ko, totoo. Adto mo.

(TRANSLATION: At the back of Malacañan, there are plenty of soldiers there, about 1000 of them. There’s a golf course and then there’s a house. That’s really — it’s a function room actually. They just cut out a portion and made it into two bedrooms. So that’s my room and it’s just about this large, honestly. Go pay me a visit.)

May ikukwento sana ako but it will invade her privacy. Alam niyo sino ‘yung psychic? ‘Yung sabi niya psychic siya? ‘Yung si —  Pagpasok niya, tinanong ni Bong. Sabi niya, “Maraming tao dito.” Sabi ko, “Ha?” Siya, “oo, marami.”

Pangutana pud dayon ni Bong, naa man si Bong, “Bakit, nakikita mo? Psychic ka?” Sige. Sabi ko, “Saang silya ako mg-upo nitong p****** i**.” [laughter]

(TRANSLATION: And then Bong asked her, because Bong was present, “Why? Can you see it? Are you psychic?” I then asked, “which chair should I sit on?)

Basin malingkuran pa nako. [laughter] Unya’g bayot nga multo? [laughter] P***** i** magproblema ka pa. Maayo’g babae ang multo nga… ug laki, mura kag gi-jack ana ug pataas. [laughter]

(TRANSLATION: I might sit on one [laughter] What if the ghost is gay? [laughter] That’s another problem. It’s no problem if the ghost is female, but if it’s male, it’s like you’re being jacked vertically[laughter])

T*** i**ng multo, di mo mutuo ana. T*** i**, sampalin kitang multuha ka. Wa ra ba ko’y —  eh ako, magpunta ako, wala man akong drama, maiwan ‘yung si ano… nagskwela ‘yung anak ko eh. Usahay ra man ko muadto didto.

(TRANSLATION: Those ghosts, don’t believe it. I’ll slap that ghost. I don’t have — As for me, if I go there, I don’t have much drama, but I’ll leave — my daughter is studying in school so I seldom come.)

Alangan namang muingon sila naay multo nako naga huwat huwat nako. P***** i**. Di bitaw, sige ra ba tag binuang diri oy. Nalipay kong dako, so salamat gyud.

(TRANSLATION: They can’t tell me that there’s a ghost waiting for me. But we keep on joking around here. This makes me really happy, so I’d like to thank you very much.)

I really am happy [applause] Basta kami, kami ni Karlo (But as for Karlo and I), we are not officials of the government, we are workers of government. My job: to protect the people and defend the Republic of the Philippines. Period. Kutob ra ko dira (That’s the limitation of what I can do). ‘Yan.

Worker lang ako, trabahante ninyo ako. Huwag ninyo akong ituring na ano. Kaya nga gusto ko  makita niyo ang Malacañan para makita ninyo. It’s a — trabaho lang ‘yan — atake. Lahat na lang gusto ba, eh natural man na.

Gusto man na sila musaka kay sila na pud. Wa sila kahibaw ang sunod na Presidente si Karlo na [crowd cheers]

(TRANSLATION: They want to rise up so that they can be next, but they don’t know that the next President is Karlo [crowd cheers])

Ngano na — nganong ihatag man nako nila? G***. Ni-a na sa ako. Diba? Buotan pa. Kay hadlok man Marga pud. [laughter] Dungagi ra daan, basin dumadaan kay padulong ra na ngadto. Tinuod. Pero wala na. Ayaw ko rin kasi matanda na.

(TRANSLATION: Why did — why should I give it to them when it’s already here with me? Right? He’s kind also because he’s also afraid of Marga [laughter] I don’t want to because I’m getting old.)

Daghang salamat, maayong gabii ninyo tanan [applause].

(TRANSLATION: Thank you very much and good evening to you all.)

ADMINISTERING OF OATH TO REP. KARLO NOGRALES

Rep. Nograles: Salamat kaayo, sa ato nga [landong?] Pangulo, Mayor Rody Duterte, atong palakpakan. Pasalamat tang dako no, mayor, aning imong birthday gift. Ang imong presensya. Nalipay kaayo mi sa among pamilya, apil ang tanan natong mga leaders sa 1st District, ni-a dinhi nagsuporta kanimo tung niaging eleksyon.

PRESIDENT DUTERTE: Salamat ah.

Rep. Nograles: Og karon mayor, muhangyo pud ko nimo kay dili man ko maka-oath karong September 8 kay magdepensa ko sa budget of the Office of the President sa Kongreso.

PRESIDENT DUTERTE: Oh sige.

Rep. Nograles: Muhangyo na lang ko nimo mayor kung pwede dawata unta ko nimo sa imong partido sa PDP-Laban.

PRESIDENT DUTERTE: Ako, wa ko magbinuang ha, but mahina ako sa ano, may defect ako sa… mahina ako basta ‘yung phonetics, pati Bisaya dili ko kamao mabasa. May mental — mental case na pud. [Kani kay man gud Tagalog?]

So, oh, kuan na lang. Ah, kay imo man nang panumpa.

So si Karlo is accepted into the force of the PDP. [applause] And we are proud that one of the most powerful congressmen would be a member of this party. I hope that baka sakali, mapakinabangan mo.

As I have said, the presidency is here already so why give it to the others? [applause]

 [administers oath to Nograles]

Ito, caveat lang ito, very short.

We have to reconfigure the Constitution and correspondingly, the geographical lang. Ako, sinasabi ko na sa inyo, hanggang 5 years lang ako.

But if we cannot give to the Moro people ang hinihingi nila or at least maibigay lang man the basic needs, we will never find peace in Mindanao, tandaan ninyo.

Magbomba dito, bomba doon, ganoon ‘yan eh. Masakit ‘yan makipag-away ka sa kapwa mo Pilipino.

We are all Malay. It’s just a matter that half of the Philippines was you know, conquered by the Spaniards but long before 1521, si Magellan nag landing diyan, by about 80 to 100 years, Islam.

Ang mga natibo dito, Mindanao, Maranao, nag-covert na.

Tayong sa Visayas, na-convert ng mga Español sa Kritsyano. [garbled]

It never has been and it is not now. But for the time being, ganun ang sinasabi ng ISIS. They would like to see the world, a world na walang Kristiyanos. Mahirap ‘yan.

Mahirap ‘yan at kalokohan talaga ‘yan. Kung ganun nag sundin ninyo, there will be war.

That’s why nakikipag-usap ako kay Murad, sa MI, pati kay… hanggang ngayon kay Misuar, kasi sila ayaw nila ng — kasi sila ayaw nila ng ISIS kasi walang ginawa kundi magpatay.

Tingnan mo Iraq, Iran — Iraq, Syria, Lybia. [unclear] And months of fighting ang cover, dili lasang. Semento.

So ako, federalism really promotes. Ang akin, ang hinabol ko diyan, makuntento lang sila ng kaunti. Kasi otherwise, gyera. Ayaw ko. Ayaw ko kay ako, lola ko, Moro. Mga anak ko, Moro.

Pero ako, muhawa na pud ko diha sa Katiloko. Iglesia ni Duterte lagi akua. [laughter] Wa’y koleksyon, wa tanan. Usa ka usisa nimo, pag babae, ah sige. Sige. Ikaw. Kaliwa nimo imong bana, o sige, dungagi pa’g usa.[laughter] Para humot. Mangaon na mi. [applause]

—END—