TINGOG MANDAYA: Gikan sa kinahiladman sa kasing-kasing nga pasalamat ni Delia Jamil

Niining artikulo akong gibutyag ang kahimtang sa usa ka buntis nga Delia Jamil nga nag-antus samtang nagabarog sulod sa 8 ka oras nga trabaho aron lamang masunod ang usa ka palisiya sulod sa maong mall. Pag-antus, kalisod, kahadlok, pagrespeto, ug paghigugma sa iyang trabaho ang mga nanagsagol nga mga pagbati nga iyang gisagubang samtang nagabuntis.

Dinhi nabati usab nako nga dili diay lalim mamahimong usa ka babaye. Diin kinahanglan nimong makigbatok sa mga pagsulay sa kapalaran isip usa ka babaye, kinahanglan nimo makigbisog sa pagtrabaho aron mahatagan og maayong ugma ang imong anak, kinahanglan nga mag-antus ug sagubangon ang kalisod bisan buntis tungod ug alang lamang sa imong umaabot nga anak.

Hayyy! Kini man gud nga kasinatian wala nako maagihi tungod kay sulod sa akong kaminyoon kaniadto wala gyud ko magasahi niining gasa sa pagbuntis. Abi nako og sayon lang apan sa dihang misaysay si Delia Jamil daw sama nga misulod ako sa iyang kaugalingong kinabuhi, ug ako usab nga nabati ang iyang kalisod, diin mora og hiwa-hiwa ug gikumot ang akong kasing-kasing sa pagtagamtam sa iyang kalisod.

Usa ka kaadlaw niining Hulyo akong siyang giaagihan sa iyang gitrabahoan, KUMUSTAHAN ang among gibuhat samtang daghan kaayo ang iyang giatubang nga mga kostumers.

Gamay nga tabi ang among nabuhat, nagpasalamat siya ug mitulo gamay ang luha sa dihang miingon siya nga, “Abi nimo ma’am nawala gyud ang hubag sa akong tiil sa dihang nahatagan ako og usa ka lingkuranan ug nagalingkod nako samtang nagatrabaho sa akong ‘cashiering work’, salamat gyud kaayo.’

Sa kapusan sa among istorya ako siyang giawhag sa pag-abri sa website sa Mindanews aron mabasa niya ang artikulo nga akong gipahinungod kaniya ug sa ubang kababayenhan.

Niabot ang petsa 19 sa Hulyo 2006 alas 10:20 sa gabii usa ka mensahi ang akong nabasahan…”NANGANAK NAKO USA KA HIMSOG UG MAANYAG NGA BABAYE. MA’AM SALAMAT GYUD KAAYO SA IMONG TABANG UG SALAMAT PUD SA MINDANEWS NABASA DIAY NAKO ANG IMONG ARTIKULO DIDTO.” Dili matukib nga kalipay ang akong nabati, dili kwarta apan gikan sa kinahiladman nga pagpasalamat ni Delia Jamil.

Usa ka adlaw ang milabay miabot ang hulyo 20, 2006…adunay tawag nga akong nadawat. Usa ka manager sa NCCC ug nakigset kini sa usa ka panagtagbo tungod kay gusto sa Presisdente sa NCCC nga makigkita aron makig-istorya, akong gipangutana unsa gyud ang ilang tumong sa panagkita, matud pa sa manager nga si Aileen Gajo magpasalamat ang presidente sa pagtawag nako sa atensyon sa management sa kaso sa usa ka buntis nga cashier ug mokunsulta siya aron mas mapalambo pa ang mga palisiya sa NCCC.

Usa ka gamay nga lihok apan gihatagan og dakong pagtagad, mitubag ko sa ilang hangyo aron mas mapraktika pa ang “gender-fair” nga mga isyu. (MindaViews is the opinion section of MindaNews. Jelieta E. Mariveles-Ruca, 37, recently graduated from her PhD in Education at the University of Southeastern Philippines. She is an active member of Gabriela and the Alliance for Concerned Teachers).

 

 

 

Comments

comments