PANAW-LANTAW: Masuklanong Paglaum, Ni Karl M. Gaspar CSsR

DAKBAYAN SA ILIGAN — Tungod sa kadaghang kasakitan nga atong nahi-aguman sa tibuok nasud ug dire sa Mindanao niining miaging tuig sa 2009, daw mapasalamaton ta nga nibiya ra ang maong masulub-ong nga tuig.

Apan may hinungdan kaha sab ta nga maghupot og diwa sa paglaum alang sa tuig nga mosunod, tuig 2010?

Sa kagrabe sa mga panghitabo sa miaging tuig — bagyo, baha, sunog, masaker, grabeng mga sakit, kamatayon, pagtampalas sa tawhanong katungod ug uban pa — daghan kanato ang nagahandum nga mas arang-arang ang dagan sa atong kinabuhi niining bag-ong tuig. Kaha?
Mao nga lisod ang maghupot og paglaum sulod sa atong kasing-kasing. Apan unsa say mahitabo kanato kung wala tay paglaum? Mao nga dunay nag-ingon nga ang diwa nga atong kinahanglan karon sa pagsugod sa bag-ong tuig mao ang masuklanong paglaum.

Ug unsay basihanan niini?

Nakahinoklog kog tubag pinaagi sa usa ka balak ni Deniose Leventor nga kinutlo sa iyang libro sa mga balak — CANDLES OF BABYLON — nga akong gihubad sa Binisaya. Ug ang balak mao kini:

ANG MGA GASUGOD

Karon pa lang kita nagsugod
Sa pagpangga sa kalibutan.

Karon pa lang kita nagsugod
Pag-aninaw sa pagbusilak
sa kinabuhi.

Nganong atong moingon nga
Gikapoy na ‘ta sa paghubot sa paglaum?
— nga pagkadaghan pa sa nagasalingsing

Nganong mapakyas man ang paghandum?
Nga karon man lang ta magsugod
Sa pag-aninaw sa hustisya ug kaluoy.

Karon man lang nato mahanduraw
Unsa diay ang motumaw kung kita
nagpuyo nga igsoon sa mga mananap ug kabulakan
ug dili mga tigdaug-daug.

Sigurado nga ang atong sapa
wala gadali pagdagayday
ngadto sa kadagatan nga way kapuslanan?

Sigurado nga dili
niya birahon uban sa lapok
ang tanan nga mga inosente?

Ayaw sa, ayaw sa –
pagkadaghan sa nangabuak
nga angay pang ma-alim.
dili pa mapasaylo ang kadaghan sa atong
mga pagpa-sakit sa usa’g usa

Karon ra nato nasugdan pag-ila
sa gahum nga naa kanato kung atong ikutay
ang atong panag-inusara ug ang
kahugpongan sa mga pakigbisog.

Daghan pa ang nagatumaw nga
angay tibuok-an ang ilang mga gilaraw.

Daghan pa ang nagasalingsing.

Malaumong Bag-ong Tuig kaninyong tanan!