TINGOG SA SUBA: Inig Bundak sa Ulan

Inig Bundak sa ulan

dili namo kapugngan

ang kabalisa ug kalisang

 

bisan tuod ania sa siyudad

taliwala sa kapatagan

dili kalikayan kay

gilibutan man kini

sa kasubaan

 

Asa na lang unya

simbako modagan?

alang-alang man

sa kahumayan o

sa pantalan

( wala ma’y pantalan )

 

Ginoo ko, andam ba kaha

ang gobyierno

and lomulopyo sa kasubaan

wala intawo’y kapaingnan

 

Andam-andam ‘lang

kay wala’y laing kaistahan

wala ma’y kaugalingong yuta

nga sarang kapuy-an

 

unsaon lisod man sa baryo

maong sa siyudad nangimpleyo

 

Dadkong troso ug lapok

sa kabalayan midugmok

daghang kinabuhi gibugti

kinaiyahan nangayo og sukli

 

Buntag-hapon ang

dag-om mialirong

dili kapugngan

ang kabalisa ug kalisang

 

inig bundak sa ulan

manguros ‘nang daan.