TINGOG SA SUBA: Mining sa Mindanao

Kung ikaw laagan
nagsuroy-suroy
sa yutang natawhan
magsakit gyud
ang imong dughan

ang dagkong kabukiran
pirmiro gipahak-pahakan
sunod gi-opawan
pagkahuman, gipanitan

unya dili na pasudlan
kay private property naman
‘hadlok makawatan

pero time-pa
kinsa ma’y kawatan
dili ba sila
nga ang yuta
gi-shipped
sa China ug Japan?

tigbak ang kakahuyan
poisoned ang kasubaan
goodbye kinaiyahan

unsaon ta man
mineral-rich ang island
pero ngano man
forever poor ang katawhan?

para ra man
sa langyaw
ug taga Manila’ng mayaman
sensilyo ra
sa Mindanawan

Maong wala na lang
ko mag-laagan
kay mao lagi
magsakit ang dughan

apan
pag-adto ko sa dagat
ako nakugang
kay puwerting luboga
ang hugaw dili matabang

gikan intawon sa minahan