TINGOG SA SUBA: Lungsud Natawhan

Sa lungsud natawhan
ako nibisita
San Franz ang tawag niya
Agusan del Sur ang probinsya

hilabihan kong lingawa
kay daghang nadiskobre’ng surprisa

ang Mt. Magdiwata
nga nagmatuto kaniya
paraiso nga walay sama

sa barangay Alegria
makita mo dili basta-basta
pinaka-taas nga kahoy
sa nasud dinhi nagbarog
gitawag nga Toog
higante’ng kahoy
sa dugay’ng panahon nagtindog

kada Pasko ayaw sipyata
pagtan-aw kaniya
kay siya magsiga-siga
makita bisan sa layo pa
tallest live Christmas Tree
gibansagan siya

aduna’y usa pa
kanimo modala’g pahiyom
ang balay nga Lion
unique nga attraction

Ang Lion (house)
sa highway naglingkod
(si Lolong sa silingang lungsod natulog)
mga bata ug tigulang
siguradong malingaw gyud

ayaw sipyata pagsulod
makaingon kang
one-of-a kind gayud

kinsay nagtuo nga
ang San Francisco
lungsud natawhan ko
daghang talan-awon
nga angay adtuon

Cave city,Wonderland (marshland)
pang outdoor adventure
destinasyong guaranteed
nga major, major.

(MindaViews is the opinion section of MindaViews. Ramon Jorge B. Sarabosing is a writer and visual artist based in Butuan City.)