TINGOG SA SUBA: Goodbye Lawaan

kaluoy sa kahoy’ng Lawaan

gipaanod ug gipangkwartahan

sa mga tawong

wala’y hinungdan

sa balaod sa tawo ug kinaiyahan

sila mga tampalasan

maayo kay nasakpan

sa mayor sa Butuan

bisan ulahi na

kay lagi gipamutol na

 

mga Lumad mi-angkon nga ilaha

pang tuition ang drama

abi ba nato’g sa kinaiyahan

may respeto ug pag-amping sila

pastilan! maka-buta ang kuwarta

 

walay katapusan kining dramaha

kay autoridad ug opisyales

numero unong mga buaya

dili ikalilong sa hakog,

walay konsiensya’ng mga negosyante

kakunsabo nila

 

mawani na ang kakahuyan

mosinaw na ang kabukiran

mobundak dakong baha ug ulan

silang tanan, unta unang kilatan!