COMMENTARY: “Primum Regnum Dei”

DAKBAYAN SA DIGOS (MindaNews/22 August) — Niining adlaw Martes, Aug 21, sa deadline alang sa DCHerald, natural lamang nga nahisentro gayud sa akong panumduman ang gibalita nga aksidente ug ang gikompirma nga pagkamatay ni Sec. Jesse Robredo, ang usa sa ilado, gidayeg, ug gikahimut-an, ug usuhay, gitamay  nga opisyal sa gabinete ni Presidente Aquino sa Department of Interior and Local Government.

Bisperas karon sa Piyesta sa atong Minahal nga Inahan, Mary Mediatrix of all Grace dinhi sa Digos. Wala kaayo naapil sa mga komentaryo sa iyang kinabuhi, ang nadungog nakong gikasulti sa Arsobispo sa Naga nga si Arsobispo Leonardo Legaspi kinsa nagkanayon nga nailhan niya si Sec. Jesse isip “diboto kaayo sa Ina” – ang Nuestra Senora de Penafrancia, ang Patron sa mga Bicolano.

Natandog kaayo ako niini ug naghatag kanako’g dakong kadasig ug paglaom nga walay angay ikabalaka kay siguradong atoa si Mama Mary niadtong mga taknaa, naggunit kaniya, nagsugat, ug nag-agak kaniya pauli sa Amahan sa langit. Sa tawhanong pagtan-aw, pagsabot, aksidente ang nahitabo. Sayang bata pa siya ug daghan pa untang kaayuhan ang iyang mahimo. Apan, niabot na gayud ang utlanan sa iyang panaw niining kalibutang lumalabay. Panahon na sa iyang pagangkon sa kahingpitan sa kianbuhi sa Gingharian sa Dios.

Ang “Primum Regnum Dei” sa ato pa, ang unahon, mao ang gingharian sa Dios, mao kini ang motto sa Ateneo de Naga, ang Alma Mater sa High School ni  Sec. Jesse.  Busa, usa siya ka “Golden Knight.” Tungod niini mas nakasabot na ko sa hinungdan sa daghan sa mga gitaho ug komentaryo bahin sa iyang kinabuhi. Unsa siya ka kugihan, matinabangon, ligdong, mabination, ganahan kaayo uban sa mga yanong mga  tawo, ginamit ang time talent ug treasure alng sa pag-alagad sa uban. Tungod niini, daghan kuno siyang mga leadership ug service awards and recognition nga nadawat.

Atenista diay siya. Apan usa ka tinuod nga Atenista dili kanang artehon lang o sosyalan lang nga atenista, kon dili,  kana bang giingon nga  “ a man for others.” Nahinumdum ko sa giingon sa usa ka Hesuwita nga miigon nga ang tinuod kuno nga Atenista dunay 4 ka kinaiya nga nagsugod sa C.  Unang kinaiya mao ang pagkaanaa og Competence. Ikaduha,  mao ang Conscience. Ikatulo mao ang Compassion, ang ikaupat mao ang Character. Basi sa mga komentaryo gikan sa mga nakaila gayud kaniya, ingon gayud ini si Sec. Jesse.

Wala akoy pagduda, nga dinala ang maong mga KRISTOHANON UG ATENISTANG  mga kinaiya ug hiyas, nahimo siyang pinakabata nga Mayor sa tibuok Pilipinas niadtong  1988 dihang gipiyalan siya sa mga taga Naga City isip ilang Mayor. Sulod sa tulo ka termino nag-alagad siya kanila nga tininuod ug gipakita niya ang lahing nawong sa Politiko ug politika. Agi’g pag-ila sa iyang talagsaong hiyas sa paserbisyo  gigantihan  siya og pag-ila, sama sa, 1990 Dangal nga Bayan Award and Ten  Outstanding Young Men Award, 1998  Most Outstanding City mayor of the Philippines, and in 2000 the Ramon Magsaysay   Award for Government Service.

Bisan tuod ang nagpatigbabaw karong adlawa mao ang mga sugilanon bahin sa paagi sa iang pagpanaw, mas nagpatigbabaw alang  kanako ang paagi sa iyang pagkinabuhi. Isip usa usab ka Atenista, nadasig ako ug nalipay nga napuy-an niya ug nagmabungahon alang sa daghang mga tawo nga iyang naalagaran ang ilang motto sa mga “Golden Knights”  –  “Primum Regnum Dei.”

Tungod niini, mahagit ug madasig unta ang tanang sama kang Sec. Jesse nga mga Atenista nga mahisama kaniya. Madasig ug mahagit unta ang tanang anaa sa panggamhanang lokal ug nasyonal, nga mangalagad sa ligdong nga paagi,  sama kang Sec. Jesse.

Kanimo Amahan, ang tanan namaong  pagdayeg ug paghimaya ug pagpasalamat, uban sa aong Mahal nga Ina, Nuestra Senora de Penafrancia ug Mary, Mediatrix of all Grace, alang  sa kahayag ug asin nga si Sec. Jesse Robredo, alang sa nasudnong Pilipino. Kay kon wala ikaw uban kanamo, wala kamiy mahimo.

“Pangitaa ang gingharian sa Dios, u  ang katarong sa Dios, ug ki’ng tanan ikadugang kaninyo, Allelu, Alleluya.”  (Bishop Guillermo Afable is the Bishop of the Diocese of Digos in Davao del Sur)