TINGOG SA SUBA: Goodbye, Lolong?

Aduna’y balita
nga ang taga Manila
gusto’ng dalhon si Lolong didto
arong dugang daw nilang tourist attraction
pang number one destination

ambot kung kini makatarunganon
dili ba kini nagmatuod sa
giingong Manila imperialism?
ipaagi dayon kunuhay sa tourism?

pero kung ang mga tawo
sa Mindanao ang pasultihon
dili kini angayan ug makatarunganon

sa simple nga reason
si Lolong Mindanawon
dili taga Manila, dili taga Luzon
National tuod pero
kinahanglan magpabiling local

kay kung ilang dalhon si Lolong
bitbiton na lang pud nila
ang Philippine Eagle, ang Tarsier,
ang Butanding, whatever.
dili