TINGOG SA SUBA: Kalinaw

Kaanindot paminawon

ang dalan sa kalinaw

sa pinanggang Mindanao

lamdag na ang paingnan

angay ikalipay sa tanan

panahon na gayud

ang magsuong moro

ug kristiano magkahiusa

sama sa usa ka pamilya

kay kung tugkaron

usa ra kita

 

mga anak sa Mindanao

bukid Apo amahan ta

kasapaan inahan ta

pagsubang sa adlaw

igsoon kita

bituon sa kagabion

kanato mopahiyom

 

moapil ta sa pagsabwag

sa tinuod nga kalinaw

kay ang ugma unya mabulukon

damgong angay kab-uton.