TINGOG SA SUBA: End of the World

kay hapit naman kuno
matunaw ang kalibutan
kinahanglan magbag-o
na ta sa batasan

kung ikaw gahi mobayad
sa imong mga utang
pagbantay, kay ikaw kilatan

kung ikaw ningtamak
sa katungud sa uban
purohan sa landslide
ka matabunan

kung sa uban ka nakaminos
dagiton ka sa unos
ilabay ka sa Ilocos

kung sa gugma ka maluibon
ngitngit imong kaugmaon
ligsan ka sa pison

kung ikaw mangingilad, opurtunista
dili ka abtan sa fiesta
sa dagkong bato ka mapislat
mata nimo maglurat

kung ikaw numero uno’ng
sawayero, libakero, kontrabido
igo ka sa volcano
mirisi nimo

busa kung tinuod man
sa biyernes evaporate
na ‘tang tanan
ayaw kalimot
ngisi na lang.