TINGOG SA SUBA: Mindanao Week of Peace

Sa pagsaulog ta
karong semanaha
halad sa kalinaw
hatagan og hustisya

ilhon ‘ta ang kaugalingon
musulod ta sa kahilom
dinhi masinati ang kalinaw
nga mahatag mo sa uban
magsugod sa imong dughan

ang kahigwaos sa silingan
nga nagkinahanglan og panabang
madali mo’ng masabtan
dili mahimong pasagdan
kay ang kasakit niya
konektado sa imo
gisawhan ninyo

ang pagpanday sa kalinaw
kanimo magsugod tinuoray
kung puno ka sa kalibog
kasuko ang madalit mo
dinhi magsugod mga pagdaog-daog

hilisa una ang kaugalingon
ang kasing-kasing limpiyohan
ablihan ang ganghaan
sa pagdawat sa kamatuoran

kanimo magsugod ang tanan.