TINGOG SA SUBA: Kabang

Kaanindot paliwatan
ang taga-Zamboanga’ng
si Kabang

usa ka iro’ng but-an
daw dili katuhoan
kay ang iyang dughan
puno sa pagmahal,
pagluwas, pagtabang

sulundon buaw
dili gyud ika-baylo
ka-suwerti sa iyang amo

salamat usab sa mga tawo
nga ningtabang aron siya maayo

nabusngi naman
tuod ang iyang ilong
apan okey lang
kay buhi man

ang importante
inspirasyong gihatag niya

kanato usa ka giya
Kabang, mabuhay ka!