TINGOG SA SUBA: Ang Lider karon

Ang lider karon ug kaniadto
wala’y kalainan, pare-pareho

maayo sa pa-porma ug abuso
minos sa abilidad ug respeto

kinahanglan payongan
bisan walay init o ulan
adlaw man o ting-bulan

taga lungsud man o taga-Makati
gamay’ng courtesy
ingon sa tatay ng vp

wa ka kyafi?
ang balaod para sa tanan
kahit sino ka man
di ba lady miriam?

pastilan! duna pa kaha’y
lider nga but-an, kahibalo og pamatasan?

sa balaod unang motuman
mo-respesto sa ordinaryong tawo
dili mohatag og kapritso

ambot sa Ok-ok
nga sa dala’ng lubakon
ning diretso.