TINGOG SA SUBA: Mandela

Wala na si Mandela
apan sa iya magpasalamat ‘ta

sa matarong ug kalig-on
nga gitudlo niya

dili ordinaryo, dili basta-basta
bililhon, wala’y sama

kinsa kanato adunay baruganan
nga sama kaniya
o musunod sa iyang giya

dili ba kaha ikaw matumba
puno sa kasilag
sa imong kontra

makahimo kaha pag-pasaylo
pagkalimot sa kasakit nga nahiagoman

tungud ug alang sa nasud
nga nagbaguod sa inhustisya
ug kalisod

pagkadakong hagit
daw gilamoy sa kalayo’ng init

apan aduna’y usa ka tawo
midasdas sa dalan

aron mahatag sa katawhan
ang gidamgong kagawasan

Mandela, dili ka hikalimtan.