TINGOG SA SUBA: Unsung Heroes

Daghang naka-obserba
sa sa pipila
ka mga pulis ug sundalo
taliwala sa bagyo

sa kadalanan nag-serbisyo
basa sa ulan, wala’y jacket,
raincoat o boots man lang

wala ba diay budget para
ing-ini nga kahimtang?

Duna man, sigon sa nakahibalo
pero gi-magic daw sa taas
nga mga tonto
Ma-karma pa tana mo

dili lalim mabasa
kapin o kulang otso ka oras
lupig pa nimo gi-dimalas
apan tungud kay kini trabaho man
ug serbisyo sa katawhan
sila wala’y reklamo

pero nganong ing-ini man
dili gyud ni angayan

basin makorehan ni congressman
daghan man gyud kay pundo sa kaban
unsa pud kaha sa lgu
ug sa itaas nga pang-gobyerno

testingi pud daw ninyo mag-paulan
di ba kaha mo makuyapan.

Comments

comments