Makahubog

MAKAHUBOG

Kini tinuod gayod:
ang pulbora,
ang bahò sa pulbora,
sama sa droga
nga makahubog…

Kon kini imong mahanggab,
bation ka og tumang kaisog,
daw makaangkon talagsaong kusog
ug ang kamangtas, kabangis, kaluog
sa galamhan ug kalag mohakgom ug modilaab.

Ingon man, ang butó sa pusil lanog,
sa utok makapatay-og,
sa pamensar makapalúbog,
ug daw lípak ug dalugdog
nga makagubâ sa imong pandungog.

Ug dihang maoy magpatigbabaw
ang bahò sa pulbora nga makahubog
dinuyogan sa butó-butó nga makabungog,
nganhà sa huyong-huyong kita malusbog
ug maglunang sa dugô nga nagbanaw.

Busa, angay tang pamalandongan
kon ang kayugot ug kasilag angay bang sugniban
aron ang bahò sa pulbora ug dalugdog sa mga hinagiban
sa makausa pa mokuyanap sa atong kayutaan
ug molamoy sa daghan pa natong kaliwatan…

ERIC S.B. LIBRE
13 Pebrero 2015

Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen.

Comments

comments