TINGOG SA SUBA: Bulawan sa Butuan

Dakong garbo sa atong kadugo
mga karaang bahandi ipasundayag
sa dili basta-bastang siyudad

Kung sa New York ka manimpalad
(Sept hangtud Enero 2016)
kuyog sa panon, ayaw sipyata
bulawan sa Butuan, tan-awa

Mga bahanding kaniadto pa
(10th-13th century)
wala pa gani natawo
ang lolo sa imong lolo
labaw na si Bonifacio, si Magellan
ug mga abusadong kauban
Antik na gyud, pastilan.

Angay mahibaloan
atong mga ginikanan
bahandianon diay
dili angay sa mga pagtamay

Mga singsing,kuwentas, tinidor-kutsara
porsilas, sundang, bangkaw ug uban pa
binuhat, gibaylo, gi-regalo
sa mga katigulangan ta

Panahon na angay masayran
ang kadugong Butuan ug Mindanawan
angat sa ilang kahimtang
Ipasigarbo kay sa una pa
konektado na sa kalibutan.