TINGOG SA SUBA: Pamana

Kinsa ma’y dili mapungot
sa dautang gibuhat kaniya
dili tiawng bationg kalagot
sa gidangatan niya

mga autoridad pasabta
unsa ba, aduna ba’y
tinud-anayng programa
gihimo aron maprotehan sila?

Wala’y katungod si bisan kinsa
paghipos niya
ang salaod kinahanglan
manubag sa gibuhat niya
pailhon sa hustisya

Simbolo si Pamana
sa atong paglaum
simbolo usab sa kinabuhing paglahutay
kaniya makita ang garbong hulagway.

Dakong kasubo ang gibati
ang ing-ining krimen
kinahanglan dili masubli

Ikaylap sa tanang katawhan
sa kapatagan ug kabukiran
Haring Ibon respetohan.