HABAGATNONG HINAGAWHAW: Kami Mga Anak Mo Usab

Mga layás kami niadto nga maingon,
mga dakponon nga sa hagit misanong
batok sa usa ka diktador nakigharong,
ug sa imong ganghaan kami imong gipadayón.

Sa inyong pinuy-anan imo kaming gisagóp
ug hasta na nganha sa kasingkasing mong maaghop,
dangpanang luwas nga kanamo mihangop
ug isip kaugalingong mga anak kami imong gisagóp.

Ngadto-ngadto gitadlas namò halayong kabukiran
ug gilatás kapid-ang kasubaan ug kasapaan
pagdawat sa hagit sa pakigbisog sa kagawasan,
mga batan-ong mainiton nga mibugtaw sa damgo sa katawhan.

Kadtong tanan mga handomanan na lang karon
nga among pagalingion ug pagahandomon,
apan ang kainit sa imong paghangop nagpabilin gihapon
dinha sa among mga kasingkasing ug nasilsil sa among kahimatngon.

Wala na kita magkità sa hataas nga katuigan
ug karon ikaw ngadto sa laing kalibotan na mitaliwan.
Apan samtang kami buhì dilì gayod namo hingkalimtan,
nga ikaw kanamò usab mapinanggaon nga inahan.

*Pahinungod kang Gng. Candelaria “Nang Caring” Sescon (28 Septiyembre 1922 – 12 Septiyembre 2014) sa Dakbayan sa Iligan

Eric S.B. Libre

[Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen.]

Comments

comments