LATE BLOOMS: Kini ba ang imong gidamgo?

Matag Nobyembre trayenta maoy kasaulogan,
pista opisyal paghandom sa imong adlawng natawhan
isip yukbò sa bayanihon mong binuhatan
sa maisogong pagbugtaw sa nasudnong kagawasan.

Apan bayâ walâ mo masud-ong ang katumanan sa gipakamithì
sanglit pintas ug kalít nga gikutlò ang imong kinabuhì
sa mga kanhing kauban ug kaabin kinsa kanimo mibudhì
uban sa pag-angkon nga ang ilang katuyoan mas putlì.

Sa dilì mapugngang pagligid ug pagdis-og sa panahon
sukad sa imong walâ damhang pagtaliwan nga dugoon
daw dilì na maihap ang mga maisog nga batan-on
nga mihalad sa kaugalingon aron ang damgo mo tumanon.

Apan hangtod karon mao gihapoy among masaksihan
ang pagkasiak ug panagbingkil nga daw walay kataposan,
padayong pagtunhay sa kawad-on ug kawalay kaangayan,
pag-iyahay og angkon sa hingpit nga katukmà sa baroganan.

Gat Andres Bonifacio, mao ba kini ang imong gipakamatyan?
Mao ba kini ang pangandoy nga sa kinabuhì mo gihalaran?
Kining makasubô nga pagbanaw sa dugô sa yutang natawhan?
Kining pagharì sa kawalay pagsinabtanay sa imong katawhan?

ERIC S.B. LIBRE
30 Nobyembre 2015

(Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen.)

Comments

comments