HABAGATNONG HINAGAWHAW: Bakunawa

Niadtong ako batà pa, basta ganì mag-eklipse na
magdukdok dayog kaldero ug lata ug magsinggit-singgit pa
aron abogon ang giingong bakunawa
ug iluwà ang bulan o adlaw ba nga kunó gitukób niya.

Sa kasamtangan nakalingkawas na kita sa pagkamatuo-tuohon
ug nasayod na kita, hasta ganì ang mga batà karon,
nga ang eklipse tungod lang sa bulan nga sa adlaw nakatabon
o kahâ resulta sa anino sa kalibotan nga sa bulan nakasalimbong.

Apan bisan karong panahona nga giingong moderno na,
anaa lang gihapon nagpahipî pa ang manunukob nga bakunawa
nga lalang sa mga batid sa paglipat-lipat ug pagpanglingla
aron lubogon ang pamensar ta ug ganoyon sa tumong nila.

Ug sa ingon karon nga panahon, kining kampanya sa eleksyon,
ang mga bakunawa modagsang, magbahis-bahis, magpanon
sa katuyoang lamyon ang kahayag sa kamatuoran ug pamensar nga tarong
ug pinaagi sa bakak, lingla, tumò-tumò ug salapî ipahitumpawak kita sa kadulom.

Busa, igsoong lungsoranon, magpapakabanâ ug magmaigmat kita,
ang kamatuoran, kaligdong ug pagkamatukion ipatigbabaw ta
aron ning nasod ang kahayag matagamtam lakip sa kaliwatang moabot pa
ug sa ingon mapakyas ang tinguhà sa manunukob nga mga bag-ong bakunawa.

Eric S.B. Libre
9-11 Marso 2016

Comments

comments