HABAGATNONG HINAGAWHAW: Tingbagyo

Sa panahon nga ang bagyong kusog mohurós
ang gagmayng sanga mangabawog ug mokurog,
lagmit dalî rang mangabalì ug mangaharós.
Apan ang dagkong punoan halos dilì mataróg,
magpabilin nga nagbaróg, lig-on ug tanós.

Inig hampak sa mga katalagman,
mugnà sa tawo o dalá sa kinaiyahan,
maoy seguradong mahiagom sa kaalaot
kadto intawong mga kabos ug mayukmok,
dilì sama niadtong mga may igong kasandigan
kinsa halos dilì matarog ug mobarog ra pagkahuman.

Mao na ba gyod kini ang kamatuoran,
balaod sa kinabuhì nga atong gipuy-an
ug walay mabuhat kondili dawaton na lang?

Eric S.B. Libre
7 Hulyo 2016

Comments

comments