HABAGATNONG HINAGAWHAW: Words of Caution

Ang Presidente sa Pilipinas karon
usa ka Bisayâ, usa ka Mindanawon
ug dilì taga-“imperial Manila” nga giingon.
Niini kitang mga Bisdak ug Mindanawon
angay lang magmapagarbohon.

Apan angay natong sabton,
Kabisdak ug igsoong Mindanawon,
nga ang pagka mapagarbohon
dili equals sa pagka mapahitas-on
o kahâ ba sa pagka mabinaslonon.

Tinuod garbo nato nga ang Presidente
Bisdak ug Mindanawon nga si Rodrigo Roa Duterte,
pero sa garbo dili ta angay nga magpalabi
ug labaw nang dili ta angay maarogante niini,
labi na kon dili natò siya igbahò og paryente.

Imbes nga mahimo tang morag si kinsa
kay Presidente Bisdak ug Mindanawon na,
maoy angay nga hunahunaon ug matngonan ta
nga dili ta magminaot o magpatigas-tigas ba
kay basin unyà og magpakaulaw hinuon ta niya.

Sa pagkab-ot sa kausabang tinguhà ta
maoy gikinahanglan ang panaghiusa,
dili ang pakigbingkil o pangpangitag kontra,
kay bisan unsa pay tribo, pinulongan o tinuohan ba
kita usa ka nasod, sa pag-asenso o pagka alaot mag-unong ra.

Busa dili ta magginarboso ug sigeng mangitag bingkil
kay ang tinuod mao nga we are in this together.
Okey ra nga maglantugì basta dili lang mag-quarrel
nga moresulta sa kagubot nga kita ra pod maoy mo-suffer.
Magtinabangay ug makigtinabangay ta aron happy tanan six years after.

(Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen)

 

Comments

comments