HABAGATNONG HINAGAWHAW: Pistoks

Hay salamat, ang pistoks nabanhaw na!
Ug pikas ug pikas parehong sispayr pa gyod gideklara,
sa ato pa karon undang na usâ ang ilang gyera.
Untà forever na gyod nang pagka undanga.

Sa Oslo tua sila nag-estorya karon,
maayo tingali didto kay bugnaw ang panahon
ug lagmit lamî pa gyod ang pagkaon,
bugnaw ang ulo aron magkasinabot dayon.

Pero bitaw lang sa pagkatinuod
kita hugot gyod nga nanghinaot
nga finally sila didto magkasinabot
aron mahuman na ning usa natò ka gubot.

Kay hapit tungâ sa siglo na ning ilang gubat,
daghan na intawon ang gilubát-lubát
sa matag karon ug unyang pagbakwit og ahát,
ug ang nakalás morag dilì na halos maihap.

Usa pa usab natong gilaoman
nga kon sila magkasinabot man,
untà ang mga yanong tawo dilì hingkalimtan
kay mao bayay pareho kuno nilang gipanalipdan.

Ug samtang nagaestoryahay sila didto sa Oslo
(morag kanang lugara layô bayâ tingali kaayo
ug segurado nga dakô og gasto sa pag-adto),
daghan dinhi sigeg lalis sa war on drugs, init kaayo.

Mao nga ako nakapangutana sa akong kaugalingon:
Kon ang grupo nga nagtinguhà nga ang gobyerno lumpagon,
kinsa walâ moila sa otoridad sa gobyerno karon
ug nagdeklarar nga sila dunay gobyernong kaugalingon

giagni ug gihangop natò sa pakighinabì nga mabugnawon,
ngano nga morag dilì man natò gustong paminawon
ug ganì ingon sa buot pa natong pahilomon ug puohon
ang mga nagpasibaw sa hunàhunà sa paaging malinawon?

Dilì ba diay natò mahimo uban sa kabugnaw sa ulo
nga sama sa pakighinabì karon didto sa Oslo
paminawon ta ang pikas ug pikas nga argumento
aron matimbang-timbang unsa gyod ang maayo?

Kon sa grupo nga sa gobyerno nakigpinusilay
didto sa Oslo andam tang makigsinabtay,
nganong sa mga nagayawyaw dinhi ug dunay pagsaway
dilì kita makapangitag paagi sa pakigtambayayongay?

Pistoks pod untà ta dinhi,
sispayr sa punay og atake,
mabugnawon lang pakigdebate.
Mahusay ra man tingali ni.

Eric S.B. Libre
24 Agosto 2016