HABAGATNONG HINAGAWHAW: 18 Nobyembre 2016 – Ang Paglubong

Eric S.B. Libre, Nov. 18, 2016

Bisan pa sa dakong udto,
ang kalangitan lamugdong kaayo.
Ug dihang ang balitâ nabasahon ko —
“Mao diay!” nakatuwaw ako.

Kay diay didto sa kaulohan
dunay gitunod sa lubnganan
nga alang sa mga bayani lang,
usa ka manikin nga gikasamokan.