HABAGATNONG HINAGAWHAW: Ulan, Bagyo, Bahâ

Langit gitaptapan
sa bagâ nga dag-om
naglugitom
mibundak ang ulan.

Sa may balisbisan
mga batà ug nagbinatà
naglipay ug nagsadyà
nangaligò sa ulan.

Hangin naghagurós
kabalayan gipanglampurnas
kakahoyan ug tanaman nangalugnas
pintas nga bagyo mihuros.

Ang maayong laki nagkanayon
ang bagyo gipadala sa Kahitas-an
aron mahinlò ang kalibotan
miyangò-yangò pod ang panon.

Bul-og sa bahâ minglanab
kabalayan ug mga umahan
gipangbanlas gilunopan
mag-uuma intawon mingaab.

Ang magbábalak nagsulát
ang bahâ sa umá magdan-ok
og bag-ong yutà nga tabunok
angay tang magpasalamat.

Ning yutà kong pinanggà
ningbunok, naghagurós ug nagbahâ
ang dugò, ang luhà ug ang tinggà.
Unsa kahay nagpaabot ugmà?

Eric S.B. Libre
23 Enero 2017

Comments

comments