HABAGATNONG HINAGAWHAW: Lumalabayng Kalipay

Nalipay na untà ko og gamay
dihang sila nibalik og estoryahay
nabuhian ang uban nga preso
aron makakuyog didto sa Oslo
diin sila sa kalinaw nagkulukabildo
ug nagdeklarar pa gyod ceasefire pareho.

Apan karon kalipay takulahawng nahanaw
kay dunay mga isyu nga mitumaw
busa ang ilang ceasefire nangatunaw
ug ang mga isog nagpatigbabaw
mao nga balik na sab og pinusilay
bisan sige ra gihapon kunog estoryahay.

Samtang ang mga rebelde ug ang gobyerno
sa ilang puwersa ug adyenda iyahay og paniguro
niining pag-ulbo og balik sa butó-butó
intawon ang mga sibilyan ug tawo nga yano
mao ang gipanguyawan ug nabalaka pag-ayo
kay sublî nga masugamak sa kahimtang nga way siguro.

Ambot kahâ duna pa bay paglaom mapaabot
nga sila sa tagsa-tagsang garbo dî na magpahikot
aron sa ingon magsinabtanay ug magkasinabot
alang sa tinud-anayng paghusay ning dugay nang kagubot
imbis nga sa labad nga gubat mag-isigpaningkamot
nga ang kontra mapuo ug hingpit nga maparot
samtang katawhan ug nasod mabanlod sa kaalaot.

Eric S.B. Libre
4 Pebrero 2017