HABAGATNONG HINAGAWHAW: Pagsyur Na Mo Ba

Oy, morag nindot ganì ning balitaa!
Nagsikreto diay sila og estorya,
backchannel kunó matod pa.
Ug nagkasinabot nga pistoks ipadayon ra,
ingon man ang sispayr ibalik na.

(Pero ang akò lang gikahibudngan,
nganong pasikret-sikret man
ug didto pa gyod sa bugnawng far-away land
nga untà ang mga isyung gihisgotan
nia ra man sa atong motherland?)

Ang pangaliya natò niini karon
mao nga ang pistoks nga giingon
ug ang sispayr nga ipahigayon
untà mahimo nang mapadayonon,
dilì kay pinakalít na pod nga undangon.

Atong kinasingkasing nga panghinaot
nga kabugnaw sa ulo mopatigbabaw na gyod
ug dilì magpadalá sa pag-ulbo sa kasipok,
pagpangluod o kahâ palabwanay og kaisog
aron mahusay na ning dugay nang kagubot.

(Sa kadugay na niining gubata,
bungot ni Ka Oris sa yutà hapit mosangyad na
ug ang buhok ni Ka Paris haskan nang putia
samtang daghang mga katalirongan nila
hagbay rang nangundang o nangawalà ba.
Ingon man, mga opisyal sa militar nga sa una
sa panggubatan gikaatbang nila nangretiro na.)

Matag higayong momandar ang kadagkoan
nga ang pakiggubat ipadayon ug panghingusgan
mga ultimong sundalo, pulis ug manggugubat moasdang,
usahay CAFGU ug milisyang bayan mouban,
sa nagpungasing bala modasdas mosagubang…

kon demalason ug sa bala maoy maripahan,
sa kinabuhì sila intawon makabsan —
ginikanan, asawa, uyab, anak hingbiyaan
nga magbakho ug magbangotan
sa dilì masabot nga hinungdan.

Ang mga sibilyan pod intawon
magkabikos-bikos og hikling aron
dilì mapagan sa armadong panagsabong,
biniyaan ang kabtangan ug panginahuhiang daginoton
bisan pa kon niini dakô gyod ang kahinugon.

Mao nga karon untang higayona
kining inyong pagbalik sa panag-estorya
ug pagpahiluna og sispayr sa makausa pa
mahimo na gyod nga tininuod na
aron among mga kalag luag nang makaginhawa.

Oo, mga tigtimon niining Republika
ug ingon man mga sumusunod ni Joma,
among pagtuwaw ninyo paminawa:
Hunonga na intawon kanang inyong gyera,
sa pistoks ug sispayr pagsyur na mo ba!

Eric S.B. Libre
15 Marso 2017