HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Kanus-a Pa?

Kanus-a, o kanus-a pa
moabot kining salidaha
sa ending niya?

Sakit na among dughan
sa mga eksenang nasaksihan
nga punô sa kaalaotan.

Bisag unsaon pa og ingon
nga nagtangag kinig paglaom,
nagpatigbabaw gayod intawon
ang kapait ug ang kaaslom.

Kapila na ba
gisaad nga hapit na
mahuman kini nga salida?

Sige lang kapakyas tawon
ang among kahinam ug paglaom
kay permi ra naay extension.

Kanus-a, o kanus-a pa
mahuman ning salidaha
aron sa amoa kami makapaulì na?

9 Agosto 2017
Eric S.B. Libre