HABAGATNONG HINAGAWHAW: Unsay Pulos?

Unsay pulos,
unsay kapuslanan
sa duha ka buok
ug tangkag pa gyod
nga dalunggan
kon walay katakos
maminaw ug makadungog
sa nagkadaiya nga mga tingog?

Unsay pulos,
unsay kapuslanan
sa mata nga duha
bisan og budlat pa
kon dilì buot makakitâ
ug dilì magpakabanâ
sa dugô nga nagbanaw
ug mga biniyaang nanagtuwaw?

Unsay pulos,
unsay kapuslanan
nianang kasingkasing sa dughan
kon sa kubal ingon sa giliminan
ug sa kaluoy dilì madutlan
sa kaalaotang nahisugamakan,
sa midat-og nga kasub-anan
niadtong mga walay dag-anan?

Unsay pulos,
unsay kapuslanan
sa hait nga salabotang naangkon
kon kini igo lamang pagagamiton
aron ang kamatuoran lubogon
ug aron ang katarongan lubagon
sanglit maoy buot nga ipatigbabaw
ang garbo nga nagtakoban isip prinsipyo?

Unsay pulos,
unsay kapuslanan
nianang gihuptan nga tanlag
nga untà maghatag og lamdag
aron sa dalang matarong dilì masalaag
kon kini gitaptapan sa kasilag
kansang alisbo sa kalag makalanag
ug sa panimbang makapatulibagbag?

(Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen)

 

Comments

comments