HABAGATNONG HINAGAWHAW: Pahinumdom

Dilì ikaw
harì,
labaw nang
diyos ikaw
dilì.

Hinuon,
lingaw ug lamî
ang magpaharì-harì
ug maka-delirious
ang magpadiyos-diyos.

Wâ ka ba kamatngon
nga sa tinuod ikaw
usa lang ka langaw
nga sa buko-buko sa kabaw
daklit nga nakatugdon?

Eric S.B. Libre
10 Abril 2018

Comments

comments