EXPLANATION OF VOTE: “Hindi tutugon ang Substituted HB 6475 sa aspirasyon ng Bangsamoro”

Share this story

(Explanation of the No vote on the Substituted HB 6475 or the Bangsamoro Basic Law, by Bayan Muna Rep. Carlos Isagani T. Zarate on 30 May 2018 at the House of Representatives in Quezon City).

Kinikilala at nakikiisa ang Bayan Muna sa daang taong pakikibaka ng mamamayang Moro para sa karapatan sa sariling pagpapasya. Ang pakikibaka ng Bangsamoro laban sa pang-aapi at pagsasamantala ng lokal at dayuhang kapangyarihan ay bahagi ng kabuuang laban ng sambayanang Pilipino para sa tunay na kalayaan.

Ang panukalang BBL na isinumite ng Bangsamoro Transition Commision ay bunga ng mahabang negosasyon sa pagitan ng gobyerno, MILF at ng MNLF. Batay sa ibinahagi sa atin, ang pinal na dokumentong isinumite sa Kapulungang ito ay naglalaman na ng mga compromises para magkaroon ng pagkakakaisa at sa malao’t madali ay maipasa ang isang Bangsamoro Basic Law.

Ngunit hindi katanggap-tanggap ang pinakahuli at pinalabnaw na panukalang BBL. Binalewala ng Substituted HB 6475 ang lahat ng mga pagsisikap na itulak ang karapatan sa sariling pagpapasya sa harap ng napakaraming limitasyong itinatakda ng pamahalaan.

Marami ang nawala at nabagong mga probisyon sa orihinal na bersyon ng BTC ditto sa substituted bill. Kabilang dito ang pag-downgrade sa autonomous region in the Bangsamoro sa halip na “Bangsamoro”, pagbago sa “geographical area” sa usaping “territory”, at plebisito sa dagdag na teritoryo, at iba pa.

Isang mahalagang usapin din ang pagtanggal sa exclusive control ng Bangsamoro ng power and energy, natural resources, public utilities, Bangsamoro police, at iba pa.

Wala at hindi naging bahagi ng panukalang substituted bill ang repormang agraryo na tutugon sa malawakang kawalan ng lupa. Hindi magiging ganap ang awtonomiya habang patuloy na umiiral ang malulubhang paglabag sa karapatan at kabuhayan ng mamamayang Moro laluna sa ilalim ng Martial law sa Mindanao at post Marawi siege.

Hindi magkakaroon ng ganap na awtonomiya at tunay na kapayapaan sa Bangsamoro hanggang nananatili ang pang-aapi at pagsasamantala ng mga dayuhan at lkcal na naghahari sa Mindanao at sa pambansang saklaw lalo na ang pang-aapi sa mahirap na magsasaka at manggagawa.

Magpapatuloy ang pang-aapi at pagsasamantala sa Bangsamoro hanggang hindi hinaharap at tinutugunan ang ugat ng kahirapan at inhustisyang panlipunan at pang-ekonomiya.

Ang panukalang BBL ay di lamang pagtalikod sa pinagkasunduan na sa usapang pangkapayapaan sa mga Moro Revolutionary Fronts at GRP, kundi ito’y isang tahasang pagtatakwil sa aspirasyon at mithiin ng mamamayang Moro para sa isang tunay na awtonomiya.

Nasa kamay ng nagkakaisa at lumalabang mamamayang Moro ang katuparan ng kanilang aspirasyon para sa sariling pagpapasya, hindi sa panukalang BBL ng na ito administrasyong Duterte.

Hindi tutugon ang Substituted HB 6475 sa aspirasyon ng Bangsamoro para sa karapatan sa sariling pagpapasya at tunay na awtonomiya. Dapat lamang na tutulan ang panukalang ito.

Naging bigo man ang Kongresong ito na magbalangkas at magpasa ng isang tunay at makabuluhang batas, patuloy pa rin ang Kinatawang ito na suportahan ang mga panukala, kahilingan, kahingian at pakikibaka na magsusulong sa karapatan sa sariling pagpapasya at tunay na awtonomiya ng mamamayang Moro, lumad at mga pambansang minorya.

Your perspective matters! Leave a comment below and let us know what you think. We welcome diverse viewpoints and encourage respectful discussions. Don't hesitate to share your ideas or engage with others.