HABAGATNONG HINAGAWHAW: Kuwadro ug Hulagway

Gamay nga hulagway
sa gamay nga kuwadro,
kanindot na lang tan-awon –
haskan nimong pahiyom.

Dilì nimo masabtan
ngano nga ang uban
nagmug-ot nagbagutbot man
daw dunay walâ gikahimut-an.

Mao nga ikaw naglagot
kanila nga nanagmug-ot
kay nganong dilì sila mohangop
sa hulagway nga imong gikahimuot.

Ug ingon man naglibog usab sila
nganong daw walâ kakitâ ka
nga kanang hulagway nga pwerte mong himuota
tipik lang sa hulagway nga mas dakô pa…

hulagway nga mas dakô pa,
hulagway nga nagdalit og kahingawa
sanglit ingon sa nagdala og merida
sa nagkuyanap nagsingabot nga ambot unsa.

Apan nagpatuyang ra kag kalipay
kuyog sa imong mga sagabay
sa inyong gikalingawang gamay nga hulagway
dinhà sa inyong kuwadro nga gamay –
mora mog mga bakî sulod sa atabay.

Eric S.B. Libre
14 Mayo 2018

Comments

comments