HABAGATNONG HINAGAWHAW: Rationalization

Bisan unsa na lang
ingon sa nagsalimuang
ang gihimo nga pangatarongan
o rationalization sa Iningles nga sinultihan.

Ingon man nahadiin-diin na
gipatipas-tipas ang estorya
hasta ganì kadtong patay na
intawon nadalahig pa.

Dinhà gyod ta paingon
kon magdumilì ta pag-angkon
nga mosipyat pod gihapon
ang atong idol nga giingon.

***

Kahit ano na lang
para bang nahihibang
ang idinadahilan
o rationalization sa Ingles na talasalitaan.

Gayundin ay kung saan-saan na
nalilihis etong estorya
pati na yung patay na
sa usapa’y nadadamay pa.

Dito talaga ang kahahantungan natin
kung ayaw natin tanggapin
na maaaring magkamali rin
ang idol nating itinuturing.

Eric S.B. Libre
6 Hunyo 2018