HABAGATNONG HINAGAWHAW: Gamay Lang nga Reminder

Ayaw kahubog
ayaw intawon kahubog
sa imong power
kay you have to remember
walâ bayay forever

Bisan unsa pa
ikaw ka-powerful na
bisan unsa pa
you’re just a mortal, my dear
for you
walay forever

So please remember
may adlaw pagpaningil
always remember