HABAGATNONG HINAGAWHAW: Luom

Kabalaka ug
kahimangod,
sa hilom
pagbatì
giluom.

Bantay lang
pag-abot
sa panahon,
moulbo
ang nag-umido.

Eric S.B. Libre
6 Septiyembre 2018